Tøffere tiltak mot transportkjeltringene

Tiltak: Det ruller altfor mange farlige vogntog på norske veger. Ill.foto

Tiltak: Det ruller altfor mange farlige vogntog på norske veger. Ill.foto

DEL

gd mener 

Innsatsen for å stoppe farlig tungtransport på norske veger har vært rekordstor denne vinteren. Resultatene fra intens kontrollvirksomhet er nedslående. Det ruller altfor mange farlige vogntog på norske veger. Det sitter for mange sjåfører med begrensede ferdigheter til å kjøre på vinterføre bak rattet, mange av dem både underbetalte og hardt presset.

Det er en klar sammenheng mellom trygghetsgraden i det bilbaserte arbeidslivet og trafikksikkerheten. Jon Georg Dale (Frp) er den siste i en lang rekke med samferdselsministre som har brukt tid på å lete etter tiltak. Det kan komme noen nye krav og pålegg. Kontrollene kan bli både flere og mer effektive. I politikken er det bred enighet om at det trengs sterkere lut. Utålmodigheten som møter dagens samferdselsminister, er det samme som møtte hans forgjengere fra Sp.

Nesten all risiko ligger på sjåføren og de vedkommende møter langs vegen. Hvis risikoen ikke flyttes over på transportør og transportkjøper, vil jukset bare eskalere.

Samferdselsministeren er opptatt av hva de som bestiller transporten gjør for å følge opp sine plikter, og Statens vegvesen vil ha et strengere regelverk som ansvarliggjør transportkjøperne. Det er vanskelig å finne gode løsninger for hvordan transportbestillere kan ansvarliggjøres, enten det handler om vogntog som ikke tilfredsstiller tekniske krav, underbetalt og utslitt arbeidskraft, eller ulovlig kabotasje.

Konsekvensene av å bli tatt er ikke avskrekkende nok

Tiltakene vi har fått og tiltakene vi kommer til å få, er forsiktige bidrag til å bremse en negativ utvikling. De er ikke i nærheten av nok til å komme de store trafikksikkerhets- og arbeidslivsproblemene til livs. Risikoen for å bli tatt med ulovlig kjøretøy, med tvilsom kompetanse bak rattet, eller for å bli tatt for reinspikka sosial dumping, er for lav. Og konsekvensene av å bli tatt er ikke avskrekkende nok.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags