Duket for mer transportkriminalitet

EUs mobilitetspakke er nettopp et skritt i retning av mer arbeidslivskriminalitet.

EUs mobilitetspakke er nettopp et skritt i retning av mer arbeidslivskriminalitet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd menerEUs mobilitetspakke skaper frykt for mer sosial dumping i transportbransjen og økt risiko for ulykker langs norske veger. Fylkestinget i Oppland har bedt Regjeringen reservere seg mot innføringen av mobilitetspakken. Oppfordringen fra fylkestinget får støtte fra både lokalpolitikere og transportører i Gudbrandsdalen.

Det er først og fremst kabotasjereglene debatten handler om; utenlandske transportørers rett til å ta på seg kjøreoppdrag mellom kunder i andre land enn der hvor transportørens virksomhet er registrert.

Etter Yrkestransportloven er kabotasje i utgangspunktet forbudt i Norge, med noen unntak. En utenlandsk transportør kan frakte gods eller personer mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det. Transportører fra EØS-området kan utføre inntil tre innenlandske oppdrag i løpet av sju dager. Nye regler åpner for et ubegrenset antall kabotasjeoppdrag innenfor fem dager.

Les også: Frykter flere ulykker hvis utenlandske sjåfører får kjøre mer i Norge

Når aktører fra andre land får transportoppdrag mellom norske oppdragsgivere, er det gjerne fordi konkurransen skjer på ulike vilkår. Kabotasje handler om mye av det samme som vi ser i andre bransjer. Det handler blant annet om arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår.

EUs mobilitetspakke er et skritt i retning av mer arbeidslivskriminalitet

I 2016 førte kabotasje til at flere enn fire av ti norske bedrifter mistet transportoppdrag til utenlandske sjåfører som var midlertidig i Norge, ifølge lastebileierne.

Lastebilnæringen har advart mot endringene lenge. Det samme har transportarbeiderne. Regjeringen varslet allerede for snart fire år siden flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har siden i sommer samarbeidet med kolleger i åtte EU-land i forsøket på å stoppe den utviklingen det legges opp til i mobilitetspakken.

Statsminister Erna Solberg snakket for to uker siden om å styrke det europeiske samarbeidet for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere. EUs mobilitetspakke er nettopp et skritt i retning av mer slik arbeidslivskriminalitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags