Miljøminister Ola Elvestuen (V) har satt sine første spor som statsråd i rovviltpolitikken. Han vraket forgjengerens forslag til utvidet jakttid på ulv i vår. Han vil også se nærmere på hva som kan gjøres for å beskytte det som omtales som genetisk viktige individer, før han bestemmer seg for hvor lange perioder det skal være med lisensjakt i åra som kommer.

Avgjørelsen er ikke overraskende. Venstre leter etter muligheter til å markere at regjeringsdeltakelsen faktisk betyr noe. Dette var en av Elvestuens få muligheter denne våren.

Begrunnelsen skaper likevel usikkerhet, og den sår tvil om hvorvidt Regjeringen er på veg bort fra soneforvaltningen. I Østerdalen har de måttet leve med en administrativt vedtatt buffersone som skulle beskytte ei genetisk viktig tispe. Tispa er for lengst ute av historien. Det er ikke buffersona.

Slike soner blir det flere av. Hadde myndighetene kjent identiteten til ei tispe som ble felt i Stor-Elvdal sist oktober, hadde området trolig blitt tatt ut av lisensfellingsområdet. Det er en slik utvikling miljøministeren forespeiler oss når han resonnerer rundt vedtaket om jakttid. Og slike soner kan like gjerne dukke opp i Oppland som i Hedmark.

Tispa er for lengst ute av historien. Det er ikke buffersona.

Rovviltnemnda i Oppland er en av mange instanser som med dette overkjøres. Nå er det et tidsgap på to måneder mellom avslutningen av lisensjakta og 1. juni, som er startdato for når nemnda kan gi skadefellingstillatelser. Dette tidsgapet må statsråden gjøre noe med.

April og mai er måneder med ulv på vandring. Faren for at de kommer inn i beiteområder er stor. Når lisensjakta ikke utvides, må den regionale nemnda få myndighet til å gjøre det som er nødvendig for å redusere skaderisikoen. I disse områdene skal det ikke være ulv, og definitivt ikke ynglende ulv. Det gjelder uansett hva slags arvemateriale de måtte representere.