– Vi ble ikke trodd på distriktspolitikken. Slik lyder kortversjonen av tidligere nestleder Helga Pedersen analyse av Arbeiderpartiets valgnederlag. Det er tid for selvransakelse i landets største parti. Tirsdag samlet partiet landsstyret. Arbeidet med å finne svar på hva som gikk galt er i gang. 55 000 medlemmer er invitert inn i prosessen, og Helga Pedersen setter fingeren på punkter flere kommer til å peke på.

Det er tid for å gå i dybden. Helga Pedersen var nestleder i seks år. Hun kjenner debattene som er ført. På veg ut av rikspolitikken, bør hun også ha avstand nok til den sittende ledelsen til å kunne tilføre partiets selvransakelse viktige innspill.

Pedersen mener velgernes misnøye med regjeringen ble kanalisert til Senterpartiet. Det bekrefter bakgrunnstall fra de fleste valgmålinger som ble gjort før valget, og det vil også bli bekreftet av nye velgerundersøkelser. Ap klarte ikke å nå ut med et tydelig nok alternativ til Regjeringens distriktspolitikk. Ikke fordi partiet sliter med å kommunisere, men først og fremst fordi partiet ikke har vært opptatt av å utvikle egen politikk.

Helga Pedersen trekker fram reformene Ap har inngått forlik med de borgerlige partiene om, og mener disse har kostet partiet dyrt. Selvsagt har det vært belastende å være del av et flertall som vedtar flytting av store arbeidsplasser. Men det gir heller ikke politisk troverdighet å følge opp forlikene slik Ap har gjort.

Arbeiderpartiet ble et defensivt parti etter nederlaget i 2013. Fravær av initiativ og alternativ politikk virker ikke mobiliserende på potensielle velgere. På områder der partiet ikke ble del av et forlik med regjeringspartiene, ble Ap langt på veg et haleheng til Sp. Slik ble det for lite igjen til å gjøre Ap til et styringsalternativ.

Den prosessen som startet med tirsdagens landsstyremøte, skal gjennomføres i løpet av noen uker. En ny stortingsgruppe skal fordele ansvar og oppgaver. Det er åpenbart tid for å flytte på en del folk, og det er åpenbart tid for å lete etter stortingsrepresentanter som kan hjelpe partiet tilbake til en konstruktiv rolle og en tydelig kurs.