Risiko langs fylkesveger

RISIKO: Bildene fra Bøverdalen sier oss noe om at noen lever med en ekstra risiko.Foto: Privat

RISIKO: Bildene fra Bøverdalen sier oss noe om at noen lever med en ekstra risiko.Foto: Privat

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

gd mener  

Fredag formiddag raste seks-sju steinblokker på størrelse med personbiler ut i vegbanen på fylkesveg 55 i Bøverdalen i Lom. Steinblokkene, som fordelte seg over en strekning på 50–60 meter, stengte hele vegbanen. Til alt hell var det ingen trafikk på stedet da raset gikk.

Hendelsen er en kraftig påminnelse om hvilke trusler som bokstavelig talt henger over deler av vegnettet, og i dette tilfellet en veg i fylkeskommunal eie. Rassikringen er på samme måte som ordinært vegvedlikehold, preget av et stort etterslep.

Statens vegvesen laget i 2015 en egen rapport om skredsikringsbehov i region øst. Fylkesveg 55 er omtalt i rapporten. Det er tidligere gjennomført tiltak langs vegen i Bøverdalen, men ifølge rapporten er det behov for en ekstra skredvoll. Tiltak må prosjekteres, og tiltak må finansieres. Statens samlede bevilgninger til rassikring er ikke på langt nær store nok til at sikringstiltak kan gjennomføres raskt nok.

I handlingsprogrammet for fylkesvegene i Oppland pekes det på at ras og flom i Innlandet forårsaker upålitelighet, spesielt for næringslivet. Dramatikken i bildene av stein i vegbanen i Bøverdalen, forteller med tydelighet at dette for noen også handler om å måtte leve med en risiko.

For noen handler det om å måtte leve med en risiko

Rasfaren får forholdsvis liten oppmerksomhet i handlingsprogrammet. Manglende oppmerksomhet er trolig først og fremst en konsekvens av at det er Staten som bevilger penger til skredsikring, også langs fylkesvegene. Den politiske ambisjonen er at det offentlige vegnettet skal være sikret innen 2030. I Nasjonal transportplan er det satt av 24 milliarder kroner til skredsikring i perioden fram til 2029. Så får vi vente og se om gjennomføringskraften er stor nok, og samtidig krysse fingrene og håpe det går bra også når neste steinblokk treffer vegbanen.

Les også: Store steinblokker raste ut på fv 55 i Lom

Les også: Kjell var minutter unna steinraset: – Jeg skalv godt da jeg så hva som hadde skjedd

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags