De visste det sto dårlig til, men ikke at det var så ille. Gausdal Bygdeungdomslag har undersøkt det offentlige vegnettet. Med spraymaling har de unge innbyggerne markert elendigheten på asfalten. Sammen med bygdeungdom i flere andre kommuner, viser de oss «skriften på vegen».

Norges Bygdeungdomslag har valgt «unge i trafikken» som tema for sin årlige aksjonsuke. Det kurses, tevles og aksjoneres, og det dokumenteres hvordan slitasje og manglende vedlikehold av vegnettet er en trussel mot trafikksikkerheten.

Det nedslitte nettet av kommunale og fylkeskommunale veger representerer bare en del av forfallen infrastruktur. Dette vegnettet skal være livgivende blodårer for innbyggere og næringsliv. Lav standard og manglende vedlikehold bidrar til å øke avstandsulempene. I tillegg betyr dårlig veg også økt risiko for uhell og ulykker.

I Oppland har vi 3000 kilometer med fylkesveg og nær 2000 kilometer med kommunale veger. Vi har 30 meter med offentlig veg pr. innbygger. Det er tre ganger så mye veg pr. innbygger som Akershus, og det er dobbelt så mye veg pr. innbygger som fylkene på hver side av Oslofjorden.

Dette sier noe om hvilke utfordringer vedlikeholdet representerer for kommune- og fylkespolitikere i distriktsfylker, som skal husholdere med trange budsjetter.

Vegnettet skal være livgivende blodårer for innbyggere og næringsliv

Vi trenger likevel påminnelser som det bygdeungdomslaget i Gausdal og andre kommuner kommer med når de tømmer spraybokser med maling på elendig vegdekke. Vi trenger samfunnsgrupper som peker på alle samfunnets mangler, og som viser oss «skriften på vegen».