Det er varslet opprydding i gamle vergemålssaker. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har bedt Statens sivilrettsforvaltning komme med et forslag til hvordan en gjennomgang av noen tusen saker bør skje, etter en høst med flere avsløringer som viser hvordan folk urettmessig er satt under vergemål. Overfor VG har justisministeren innrømmet både at vergemålsloven ikke har vært god nok, og at den har blitt praktisert feil.

I tillegg mangler det ressurser. Fylkesmenn over hele landet melder at de ikke har ressurser nok til å gjøre den jobben de bør gjøre. Resultatet er blant annet manglende tilsyn. Og etter hvert som enkeltsaker havner i rettsapparatet, øker ressursknappheten, og dermed faren for feil i saksbehandlingen.

Historien om tre brødre fra Tolga i Hedmark ble utløsende for den prosessen justisministeren har satt i gang. Fra årsskiftet leder Knut Storberget embetet som først opprettet vergemålet, for så å oppheve det etter VGs avsløringer. Også her er det for lite penger til å håndtere nye saker, samtidig som det ryddes og rettes opp i gamle.

Det er bra at Regjeringen har erkjent storsamfunnets utilstrekkelighet på dette området, og at det gjøres et forsøk på å rette opp gamle feil. Samtidig er det fare for at dette blir en langdryg prosess, ikke minst fordi det så langt ikke er satt av ekstra penger.

Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning skal sammen finne ut hva den nasjonale gjennomgangen vil bety for budsjettene. Når et flertall av landets vergemålsavdelinger allerede nå beskriver hvordan de sliter med å løse alle arbeidsoppgaver, kan ikke justisministeren ta seg mye tid før det kommer tilleggsbevilgninger. Ikke først og fremst av hensyn til vergemålsbyråkratene, men fordi Statens utilstrekkelighet rammer utsatte enkeltpersoner.