Fylkesmannen i Oppland fulgte ikke vergemålsloven i det som GDs lesere kjenner som vergesaken. Mer enn halvannet år etter at GD tok opp saken, har Statens sivilrettsforvaltning konkludert.

Fylkesmannen tar resultatet av tilsynet på alvor. Arbeidsmåter og rutiner er endret ut fra det embetet selv fant ut av. Nå vil fylkesmannen forvisse seg om at de behandler vergesaker i samsvar med hvordan sivilrettsforvaltningen mener de skal behandles.

Vi kaller gjerne tilsynsrapporten fra Statens sivilrettsforvaltning en liten seier for Gerd Thordis Dyrud og sønnen Per Jarle. Sønnen skulle vært varslet om vergemålet. Forhold rundt bruken av Dyrud sine penger er ifølge Statens sivilrettsforvaltning for dårlig dokumentert, og Fylkesmannen burde bedt vergen om mer presise timelister.

Les også: Når et forsvarsløst enkeltmenneske havner i mapper

Vi tar for gitt at dette er blant momentene som har ført til nye rutiner hos fylkesmannen. Andre under vergemål bør kunne føle en større trygghet for at de er ivaretatt enn hva Dyrud i ettertid gjør.

Sivilrettsforvaltningens rapport er unntatt offentlighet. Vi får derfor foreløpig ikke andre svar enn de som er gjengitt i fylkesmannens redegjørelse. Vi har heller ikke store forventninger til at tilsynsrapporten belyser denne triste saken i hele sin bredde.

Statens sivilrettsforvaltning representerer ikke noe endelig punktum i denne saken. Et erstatningskrav ligger til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. Kanskje ender saken i retten. Trolig er en rettslig behandling eneste håp om å få belyst hvem som har gjort hva, helt fra Dyrud ble satt under vergemål og til hun igjen fikk råderetten over seg og sitt.

Trolig er en rettslig behandling eneste håp om å få belyst hvem som har gjort hva

Uansett tar samfunnets håndtering av denne saken mer av Gerd Thordis Dyrud (89) sin tid, og tidsbruken blir en del av samfunnets overgrep mot et aldrende menneske. Stortingsrepresentant Olemic Thommessen (H) har fulgt saken gjennom GD. Han reagerer på forvaltningens tidsbruk, og tar dette opp med justisministeren.

Endelig kom det en reaksjon fra politisk hold. Endelig kom en erkjennelse av et politisk ansvar for forvaltningen, og et politisk signal om at det Dyruds er utsatt for av saksbehandlingstid er hinsides hva som er akseptabelt.

Thommessens initiativ er Gerd Thordis Dyrud sin andre lille seier i løpet av to dager. Det er viktig for Dyrud, men mest av alt er det viktig for alle som er opptatt av hvordan vergemålsordningen skal fungere. Forhåpentlig vis bidrar det til at ordningen blir litt bedre.

Les også: Bringer vergesaken inn for justisministeren

Les også: Fylkesmannen om Vergesaken: – Håndteringen av saken har ikke vært god nok