Det blir ingen politietterforskning av mannen som fikk i oppdrag å være verge for Gerd Tordis Nyrud i Gausdal. Politiet og statsadvokaten har henlagt saken, med den begrunnelse at «i en sak med et såpass uoversiktlig og usikkert faktum er det ikke grunn til å tro at man gjennom en politietterforskning vil kunne bevise at det foreligger straffbart forhold.»

Vi er ikke overrasket. Denne saken er fortsatt full av uklarheter. Statsadvokaten peker på at den er under administrativ behandling av Fylkesmannen i Oppland. Det kunne vært en akseptabel begrunnelse for å legge anmeldelsen til side, men det er altså ikke det som skjer. Saken er lukket, og beslutningen kan ikke påklages.

Politiet henlegger vergesaken 

Det oppleves som mer problematisk når påtalemyndigheten i forlengelsen av dette legger til at dette «uansett må anses å være det riktige sporvalg». For Gerd Tordis og Per Jarle Dyrud betyr det at saken er overlatt den instans som oppnevnte vergen, og som har attestert og godkjent hva vergen har gjort. Det er lite tilfredsstillende. Per Jarle Dyrud sier han i løpet av månedene som har gått, ikke har blitt kontaktet av politiet. Da er det grunn til å spørre hva påtalemyndigheten har gjort for å opplyse saken før den ble arkivert som henlagt for andre gang.

Henleggelsen betyr ikke at dette er en tapt sak for Dyruds. Fru Dyrud og hennes sønn kan fremme erstatningskrav for dokumenterte verdier som er fjernet. Det retter likevel bare opp en del av den urett som rammet et menneske som en periode ikke klarte å ivareta sine egne interesser. De verdier som har kommet på avveie, har kommet på avveie på fylkesmannens vakt. Fylkesmannen, det vil si Staten, må erstatte midlene.

Det er godt at det nå er etablert et tillitsforhold mellom Dyrud og de som gransker saken på vegne av Fylkesmannen i Oppland. Vi tar for gitt at det betyr at Fylkesmannen forsøker å avslutte denne saken på en måte som gjør at Gerd Tordis Dyrud og sønnen føler seg ivaretatt. Det er avgjørende for at andre som kommer i en situasjon der de ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser, kan føle trygghet for at fellesskapet gjør det. Slik er det ikke i dag.