Vi trenger ikke rope på staten

Det er en dårlig strategi å velge en retorikk som øker avstanden mellom de som er satt til å ivareta lokale interesser og beslutningertakere på regionalt og nasjonalt nivå.

Det er en dårlig strategi å velge en retorikk som øker avstanden mellom de som er satt til å ivareta lokale interesser og beslutningertakere på regionalt og nasjonalt nivå. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

Villreinen i Rondane er kritisk truet og dermed rødlistet både nasjonalt og internasjonalt. Lokalt og regionalt er den gjenstand for både faglig og politisk debatt. Nå sist ved at mangeårig ordfører og fylkespolitiker Gunnar Tore Stenseng (Ap) tar et generaloppgjør med et par generasjoner folkevalgte i eget distrikt, for ikke å ha tatt tilstrekkelig hensyn til villreinen i Rondane.

Det kan lages lister med oversikt over tiltak som hver for seg og samlet har gjort reinens leveområder mindre og mer oppstykket. Forskningen er forholdsvis entydig: Hytter, infrastruktur og tilhørende menneskelig aktivitet har negative effekter. Om denne trusselen er større enn klimaendringer og fare for epidemiske sykdommer, er lite relevant.

Stenseng vil ha begrensninger på det han kaller «bit for bit-politikken». Fylkesdelplanen for Rondane og Sølkletten skulle være nettopp det. Det har den også vært, med sine klare føringer for hva som er tillatt innenfor leveområder og buffersoner, og med strenge begrensninger også i det som kalles utviklingssoner.

Før Stenseng klager på lokale politikerkollegers ryggrad, burde han forvisse seg om hans egen er i orden. Etter mer enn en mannsalder i framtredende roller i lokal og regional politikk, er han en av dem som også bærer ansvar for at villreinområdet er slik det framstår i dag.

Han er raus nok til å peke på flyttingen av DNTs hytte på Venabygdsfjellet og tilhørende omlegging av stinettet. Vi kan gjerne også se lenger tilbake, på den lokale innsatsen for flytting av en annen DNT-hytte i Ringebu, på omlegging av Troll løypa, og på annen tilrettelegging for å styre trafikken bort fra sårbare områder. Det er altså mulig.

Det er både mye og sterk vilje til å ta vare på villreinen lokalt. De største problemene er først og fremst knyttet til «gamle synder», og de er kraftig forsterket gjennom den enorme trafikkveksten vi har hatt i enkelte fjellområder de sista åra.

Vi trenger ikke at fylkespolitikere roper på Staten

Dette må det tas tak i, og det må være vilje til å se på drastiske tilrak. Det er likevel en dårlig strategi å velge en retorikk som øker avstanden mellom de som er satt til å ivareta lokale interesser og beslutningertakere på regionalt og nasjonalt nivå.

Som fylkespolitiker bør Stenseng spille på de gode kreftene, og bruke de gode eksemplene i møte med kommuner som har noe å lære. Vi trenger ikke at fylkespolitikere roper på Staten med bønn om statlig overstyring. Staten kommer av seg selv. Staten har allerede båndlagt enorme arealer i Gudbrandsdalen, og sitter uansett med det siste og avgjørende ordet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags