Nærgående elg i boligområder og langs skoleveger må jages, og i verste fall avlives. Langs veg og jernbane tar sammenstøt med tog og bil livet av hjortevilt nesten daglig. Dyr gjenfinnes døde eller i så forkommen tilstand at de må avlives. Slik lyder samlingen av rapporter fra kommunale fallvlitnemnder. En tøff vinter for viltet er i ferd med å gjøre et kraftig innhogg i hjorteviltbestanden.

Naturens brutalitet regulerer viltbestander. Det vi er vitne til, er hvordan vår egen tilstedeværelse forsterker dette. Vilt søker inn i bebygde områder på leting etter tilgjengelig mat. Vilt trekker over veg og bane på veg til eller fra matfatet, og i enkelte områder er tilgangen til næring størst nettopp langs vegkanter og langsmed jernbanen.

Problemene med viltpåkjørsler langs veg økte med trafikkveksten. Særlig utsatte områder langs bilveger er sikret med ledegjerder, viltoverganger og vegbelysning. Effekten har vært åpenbar. På lyssatte vegstrekninger stuper antall påkjørsler. Det blir tryggere for viltet, så vel som for trafikantene. Lys på nye strekninger bør være prioriterte tiltak i kampen om pengene.

På lyssatte vegstrekninger stuper antall påkjørsler

Denne vinteren har vist behovet for flere tiltak. Myndighetenes forsøk på å forebygge spredning av skrantesjuke på hjorteviltet, har gjort det vanskelig å få lov til å etablere foreningsplasser. Fôring på riktige steder ville trolig ført til færre påkjørsler, færre nærgående dyr i bebygde områder og færre tilfeller av vilt som ikke klarer den tøffe vinteren.

Den avveiningen Mattilsynet skal gjøre, er åpenbart vanskelig. Manglende planer for slike tiltak vil dessuten føre til at tiltakene kommer sent, det vil si etter at viltet har trukket inn i områdene hvor konflikt oppstår.