Vi slipper å se, vi slipper å høre, og vi slipper store inngrep

Nei: Det blir ikke gigantiske vindmøllerr i Gudbrandsdalen.Arkivfoto: Scanpix

Nei: Det blir ikke gigantiske vindmøllerr i Gudbrandsdalen.Arkivfoto: Scanpix

DEL

gd mener 

Det blir etter alt å dømme ingen kraftproduksjon basert på vindkraft i Gudbrandsdalen. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har kommet med forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. 13 områder er tegnet inn som mulige utbyggingsområder. Ikke et eneste av disse ligger i Oppland.

«Nasjonal ramme» betyr ikke at det gis garantier mot framtidig utbygging, men at det vil bli særdeles vanskelig å få konsesjon for slik utbygging.

Mange puster lettet ut. Vi slipper den visuelle forurensningen vindmøllekolossene representerer. Vi slipper støyen, vi slipper å bekymre oss over store inngrep i forbindelse med bygging og drift, og vi slipper å tenke på mulige, negative konsekvenser for lokalt dyreliv. Så langt alt vel.

NVE har utført dette oppdraget sammen med en rekke andre fagmiljøer. Miljødirektoratet og Riksantikvaren har vært ansvarlig for ni av de i alt 21 rapportene som er lagt til grunn for NVEs konklusjoner. Både miljø- og andre vernehensyn er sterkt vektlagt, og det har åpenbart vært viktig å vurdere landskapsverdier ut fra flere perspektiver.

Lønnsomhetsutviklingen innen vindkraft er på tur opp. Vi trenger den nye energien når vi skal frigjøre oss fra oljebasert energi, og produksjon av ny fornybar energi representerer viktig verdiskaping. For Lillehammer og Gudbrandsdalen er det er godt å kunne slå fast at vi slipper de gigantiske vindmøllene i vår natur, og at denne konklusjonen er basert på nasjonale vurderinger.

Nå skal NVEs forslag ut på høring. I en område preget av reiseliv, utnyttelse av utmarka og store båndlagte områder, blir forslaget først og fremst møtt med lettelse.

Les også: NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge - ingen i Oppland

Les også: Vindmøller etter prinsippet "ute av syne, ute av sinn"!

Les også: Strengere krav for vindkraft på land

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags