Vinstra har voksesmerter

Jordet nord for bruene over Lågen og øst for gamle E6 ligger utsatt til når vegproblemer i boligområder skal løses.

Jordet nord for bruene over Lågen og øst for gamle E6 ligger utsatt til når vegproblemer i boligområder skal løses. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

Kommuneadministrasjonen i Nord-Fron vil ta Byrejordet på Vinstra til ny veg for boligområdene Øvre Vinstra og Toksefeltet. Det handler om 90 mål med dyrka mark, som dels skal kunne brukes til nye veger, og dels gi plass for nye boliger. Administrasjonen har lagt ei skikkelig nøtt på politikernes bord, og erkjenner at det den kommer med er konfliktfylt.

Det er ikke mange dagene siden ordfører Rune Støstad (Ap) besøkte landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å hente hjem prisen som «Årets beitekommune». Senterpartiet har allerede brukt dette som referanse i den tidlige debatten om bruken av Byrejordet. Partiet frykter dette kan være starten på en utvikling der vekst og utvikling på Vinstra fortsetter å spise av arealer som i dag brukes til matproduksjon.

Den frykten er høyst reell. Selv om matjorda er sterkt beskyttet av nasjonale planføringer, er den dyrka marka rundt sentrumsområdene under press i hele Gudbrandsdalen. Praktisk talt overalt hvor kommunene forsøker å legge inn nye arealer for vekst og utvikling, møter kommunene innsigelser fra statlige myndigheter på grunn av jordvern. Dersom de i stedet finner arealer lenger unna sentrum, kommer det innsigelser på helt andre grunnlag: Det blir avstander som skaper transportbehov, det er for bratt, eller det er andre nasjonale føringer som står i vegen.

Staten vil neppe godta å ta dyrka mark for å erstatte smale boliggater med ny veg

På Vinstra handler det i første omgang likevel mest om hvorvidt dagens boligområder trenger nye tilførselsveger, til erstatning for dagens bratte og smale. Det er neppe mulig å få statlige myndigheter med på å ta dyrka mark for å erstatte smale boliggater, dersom disse vegene ikke er slik at de er farlige å ferdes langs.

Finnes det andre måter å løse trafikksikkerhetsproblemer på, vil myndigheter som er satt til å ta vare på dyrka mark, peke disse. Ifølge virksomhetsleder for plan og næring i kommuneadministrasjonen, kan andre vegløsninger bety innløsning av tre eiendommer. Det er sannsynligvis slike løsninger staten vil peke på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags