Trygghet for akutt helsehjelp i Nord-Gudbrandsdalen

- Å ha en ressurs som kan rykke ut både med og uten lege, er utvilsomt en viktig faktor for å ivareta en god ambulanseberedskap i Nord- Gudbrandsdalen, skriver Anita Solberg.

- Å ha en ressurs som kan rykke ut både med og uten lege, er utvilsomt en viktig faktor for å ivareta en god ambulanseberedskap i Nord- Gudbrandsdalen, skriver Anita Solberg. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Ambulanseforbundet i Delta snakker for tiden mye om responstid, og de har fått med seg Ap og Sp i kravet om å innføre lovfestet responstid for ambulansetjenesten. Dette er bra, men de kommer ikke med forslag til hvordan dette kravet kan innfris. 

Responstid er tiden som går fra ambulansen får tildelt et oppdrag, altså fra det piper i radioen til ambulansearbeideren, til ambulansen er fremme hos pasienten. Fokuset på responstid ligger hovedsakelig på de akutte oppdragene, de oppdragene hvor ambulansen rykker ut med blålys. I dag er denne responstiden anbefalt til 25 minutter for distriktene.

Oppdragene tildeles ambulansene fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), for Innlandet lokalisert på Gjøvik. Her tar de imot nødtelefoner på 113, og de tar imot bestillinger av ambulansetransport. AMK bemannes av sykepleiere og ambulansearbeidere. For å jobbe på AMK må man gjennom intern opplæring. 

Det er helt vanlig at et ambulanseoppdrag i Nord-Gudbrandsdalen tar minimum 5-6 timer fra ambulansen får oppdraget til den er tilbake på stasjonen. Dette kan skape store utfordringer i forhold til å ivareta beredskapen. Nesten uansett hvor mange ambulanseressurser det finnes i et område, vil man kunne oppleve at alle er ute på oppdrag samtidig dersom det ikke er fornuftig styring av ressursene. Dersom alle ambulansene er ute på oppdrag samtidig, vil det nødvendigvis føre til lengre responstid hvis det oppstår en ny hendelse som trenger akutt utrykning. Å stille krav til responstid innebærer altså mer enn å bare se på antall ressurser. Det handler også om å se på kompetanse i forhold til flåtestyring (forflytting og bruk av ambulansene) hos personellet på AMK. Ikke alle oppdrag er akutte. Noen oppdrag må derfor kunne vente for å opprettholde beredskapen. 

At ambulansene er ute av distriktet i mange timer pr oppdrag gjør det nesten umulig å sammenligne denne tjenesten med brannvesenet. Brannvesenet er til enhver tid tilgjengelige innenfor kommunens grenser. Dette er en fordel i forhold til responstid og selvsagt en enorm trygghet for innbyggerne.

Effektiv bruk av alle ambulansene i distriktet, god flåtestyring døgnet rundt, samt styrking av lokalmedisinsk senter (LMS) på Otta er en måte å kunne opprettholde beredskap og anbefalt responstid. Ved at flere pasienter kan få undersøkelse og behandling på LMS unngår man lange transporter til sykehus, og dermed kommer ambulansene raskere tilbake til sine stasjoner. Observasjonssenger i tilknytning til legevakt, økt antall akutte døgnplasser på sengeposten og utvidet tilbud om røntgen og prøvetaking vil gjøre mulighetene for behandling på LMS større. Samtidig må krav til kompetanse på personell utvides slik at det kan behandles et større spekter av sykdomstilfeller.

I tillegg vil selvsagt videreføring av mobilt prehospitalt team være en viktig faktor. Å ha en ressurs som kan rykke ut både med og uten lege, for å behandle og samtidig vurdere behovet for transport videre, er utvilsomt en viktig faktor for å ivareta en god ambulanseberedskap i Nord- Gudbrandsdalen.

Sel Høyre vil jobbe for helsetjenester preget av kvalitet og kompetanse, og vi vil jobbe for en utbygging av LMS preget av et bredt og godt tjenestetilbud. Vi vil jobbe for en videreføring av mobilt prehospitalt team som en tilleggsressurs til dagens ambulanser. Vi vil også stille krav til Sykehuset Innlandet og Prehospitale tjenester om en mer effektiv flåtestyring hele døgnet, og dermed sikre innbyggerne rask hjelp når de har behov for det.

Anita Solberg, 1.kandidat Sel Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags