Urovekkende ambulanseutvikling

Av
DEL

debatt

GDs søkelys på ambulansetjenesten er  en viktig del av avisas samfunnsoppdrag. For de som i framtida vil bli rammet av hjerneslag er situasjonen bekymringsfull om utviklingen fortsetter.

Av Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag

Hjerneslag er en folkesykdom som i Norge hvert år rammer ca. 12 000. I 2015 rapporterte Lillehammer sykehus 223 innleggelser med akutt hjerneslag. I tillegg kommer ikke-rapporterte slag.

Ved hjerneslag er det avgjørende å komme raskt til diagnostisering og behandling. Skyldes slaget en blodpropp, kan man få optimal behandling gjennom blodproppløsende medisin (trombolyse). Den behandlingen kan først bli gitt etter at det er tatt en CT, som for Gudbrandsdalens del skjer på Lillehammer. Fra symptomene på hjerneslag oppstår, til man får tatt CT og startet behandling med trombolyse, må alt ha skjedd innenfor 4,5 timer. Og effekten av trombolysebehandling er største de første nitti minuttene, før den avtar, og ikke blir gitt etter litt over fire timer.

Og ikke nok med det: Hvert minutt - fra symptomene oppstår til blodproppen er oppløst - mister man to millioner hjerneceller. Hvor alvorlige utfall man får ved slag, har sammenheng med hvor raskt man får behandling.  

Vi stiller oss derfor undrende til at divisjonsdirektørGeir Kristoffersen ved Sykehuset Innlandet totalt avviser at redusert flåtestyring av ambulansen på kvelds- og nattetid ikke kan gå ut over beredskapen. Hjerneslag har litt forenklet sagt ingen kontortid. Vi er også bekymret for at framtidige innsparinger vil føre til en reduksjon av at antallet ambulanser, selv om dette tilbakevises per i dag.

Det er flere indikatorer på at leger, helseledere og politikere nasjonalt som lokalt bør bekymre seg for situasjonen. En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå for 2015 viser at antall ambulanser i Norge er redusert med 14 prosent i perioden 2002 til 2105. I samme periode er oppdragsmengden økt med 46 prosent. Varsellampe nummer to er å ta en titt på den ferske oversikten fra Norsk Hjerneslagregister som viser at Lillehammer sykehus for 2016 målt på innleggelse innen fire timer for pasienter med hjerneinfarkt lå langt under landsgjennomsnittet. Hva er årsaken til den? Har Sykehuset Innlandet en forklaring? Og alarmklokkene bør – med forbehold om at GDs framstilling er korrekt - virkelig ringe når hendelsen fra 17. november ikke bare er et hypotetisk scenario, men en reell hendelse.

"Vi prøver å kutte der det rammer befolkningen minst", sier Kristoffersen til GD. Men for pasientene det like alvorlig for den som rammes om det skjer på Lillehammer, i Skjåk eller i Dovre. Den store forskjellen kan imidlertid bli at om Sykehuset Innlandet fortsetter å spare på ambulansetjenesten kan mange i norddalen oftere bli uten en mulighet til å få optimal behandling ved hjerneslag. Konsekvensene vil bli stor for de som rammes av slag, de pårørende og kommunene som får ansvaret for å følge opp de som er rammet. Sykehuset Innlandets innsparingstiltak kan bety økte samfunnsøkonomiske kostnader. Faktisk kan det bety økte kostander også for sykehuset selv i form av blant annet reinnleggelser.

Det skjer en rivende utvikling på hjerneslagområdet, hvor man i framtida både kan ta CT og starte trombolysebehandling ute hos pasienten. Og flere kan få blodproppfisking (trombektomi) ved store blodpropper. Men for å få til dette er vi avhengig av en god ambulansetjeneste. Det er en rimelig investering når vi vet at et hjerneslag i tillegg til menneskelige lidelser i snitt koster over 600 000 kroner.

Vi skal ikke bidra til å skape frykt hos befolkningen i norddalen, i Gudbrandsdalen eller i landet for øvrig. Men en åpen og ærlig debatt om prioriteringer og konsekvenser av de, må vi ha.

Tommy Skar

Generalsekretær i LHL Hjerneslag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags