Satsing på arbeidsplasser i Innlandet

Av
DEL

Meninger

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok en stor satsing på nye arbeidsplasser innen skog og bioøkonomi. GDs lederartikkel 8. april kunne derfor ikke ta mer feil.

Arbeiderpartiet skal sette seg i førersetet og realisere det grønne skiftet. Innlandet er både Norges matfat og de grønne lungene våre. Fylket vårt er derfor et naturlig tyngdepunkt for den grønne bioøkonomien. SINTEF skisserer et vekstpotensial i vår region på 25.000 nye grønne jobber og årlig økt verdiskaping på 20 milliarder kroner

Satsing på nye arbeidsplasser innen skognæringa og andre deler av bioøkonomien er derfor noe Innlandet Arbeiderparti har kjempet hardt for. Under landsmøte gikk alle våre delegater med et jakkemerke forma som et grantre, for å symbolisere viktigheten. Dersom Norge industrialiserer mer av skogen, kan det mangedoble vår verdiskaping og skape trygge arbeidsplasser for framtida.

Bruk av mer biomasse er også en viktig del av løsningen for å nå FNs klimamål. Bruker vi mer tre som byggemateriale, til å erstatte kull og til å produsere mer bærekraftig fôr, kan vi kutte store mengder klimagassutslipp.

Flere bedrifter som har gode gjennomarbeidede prosjekter for skognæringa, sliter imidlertid med å få gjennomført dem på grunn av mangel på kapital. Det er her Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om satsing på bioøkonomien gir svar. Vi vil sørge for bedre tilgang til risikokapital for store industriprosjekter innen skog- og trenæringa og ha et større industrifond som formidler lånekapital og risikokapital for ny industri. En aktiv statlig politikk for å skape nye arbeidsplasser, i motsetning til Høyres næringsnøytralitet. Fordi vi mener dette er fellesskapets ansvar.

I tillegg vil Arbeiderpartiet styrke den næringsretta forskningen for å utnytte fornybare ressurser fra jord og skog til industriutvikling, legge til rette for bruk av fornybare materialer i nye bruer, anlegg og bygg og vi vil stille krav til offentlige innkjøp, ha merkeordninger og ha langsiktige opptrappingsplaner for fornybare produkter.

Dette har til og med kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende fått med seg. Han kaller Mjøstårnet i tre «et symbol for hva Innlandet kan bli. En region som virkelig lykkes i bioøkonomien.». Og roser Arbeiderpartiet og Innlandet for måten vi går i front for å skape nye arbeidsplasser innen skognæringa.

Det er selvsagt lov for GD å ha en annen oppfatning. Men vi skulle ønske de gjerne leser gjennom Arbeiderpartiets industriuttalelse før de kritiserer oss. For øvrig er GD også hjertelig velkommen til å delta på neste landsmøte. Da kan de oppleve engasjementet Arbeiderpartiet har for å skape nye arbeidsplasser av skogen og i bioøkonomien på nært hold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags