Sterke fellesskap gir verdiskaping og gode lokalsamfunn

OPPSKRIFT: Sterke fellesskap er oppskriften på et bedre samfunn, små forskjeller er også bra for de rike, skriver innsenderen.

OPPSKRIFT: Sterke fellesskap er oppskriften på et bedre samfunn, små forskjeller er også bra for de rike, skriver innsenderen. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Etter landsmøtet i Arbeiderpartiet har alternativene i norsk politikk blitt tydeligere. Ap har trua på sterkere fellesskap. Som et mål fordi det gir trygge mennesker, men også som et middel, fordi vi vet at vi trenger fellesskapsløsninger for å gi alle like muligheter til å skape gode liv.

Norge er et samfunn der vi har tillit til hverandre og hjelper hverandre. Et samfunn der fellesskapet stiller opp for den enkelte, og den enkelte gir noe tilbake til fellesskapet. Dette samholdet gjør oss frie, gjør at vi tør satse, ta sjanser. Verdien av denne gjensidige tilliten i Norge er kraftig underkommunisert i debatten om vekst og verdiskapning. Sosialdemokratisk politikk og omfordeling er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt.

For når politikere reduserer skattene så gjør man bare det. Reduserer skatten. Det øker ikke verdiskapingen. Forskning har i en årrekke vist dette. ”Trickle down” – teorien til høyresiden har for lengst gått ut på dato. De har lenge hatt en slags forestilling som enklest kan forklares med det gamle norske begrepet: Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren.

At skattelettene til de som har mest fra før øker veksten fordi det blir mer lønnsomt å spare. Videre er resonnementet at økt sparing vil øke investeringene i nye virksomheter, ny teknologi, utdanning, eller forskning.

Dessverre er ikke økonomien så enkel, for alt har en kostnad, også skattelettelser. Skattelettelser fører til kutt i offentlige utgifter, økt skatt på andre områder eller økt oljepengebruk.

Skatteletter til de rikeste er bare lønnsomt for enkeltindividene det gagner, men ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Skattelettelsene har og en annen bieffekt: Når regjeringa reduserer skattene til de som har mest fra før, bidrar det til å øke forskjellene. Klassedelte samfunn bidrar til mindre tillit til de styrende, svekker demokratiet, øker sosial uro og setter hele den trygge gode velferdsmodellen slik vi kjenner den, på spill.

De skandinaviske landene har vært de flinkeste i klassen på omfordeling, samtidig som de har hevdet seg på produktivitet og konkurranseevne. Sterke fellesskap er oppskriften på et bedre samfunn, små forskjeller er også bra for de rike.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags