Tilgang til friluftsaktiviteter

Ap vil bevilge penger tl fjellstyrene.

Ap vil bevilge penger tl fjellstyrene. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserinnlegg  

Fjellstyrene tilrettelegger aktivitetstilbud for allmennheten og gir tilgang til rimelig og godt tilrettelagt jakt og fiske for folk flest. ​Dette er viktig for folkehelsa, og for tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv.

Den tilretteleggingen for et aktivt friluftsliv som gjøres av fjellstyrene kommer mange grupper innenfor friluftslivet til gode. For eksempel tilbudet om leie av hytter/koier, båtutleie, tilrettelegging i form av klopper/bruer, hundetreningsområder, informasjon om områdene og mulighetene for friluftsliv og tilbud om arrangementer og opplæring, gjerne i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Tilbudet bidrar til å aktivisere store befolkningsgrupper, samtidig som det er et betydelig potensial for å nå ut til flere og nye grupper.

For jegere og fiskere betyr dette tilbudet tilgang til jakt og fiske til rimelige priser. Prisene på jakt og fiske reguleres gjennom et system med prisrammer. Dette systemet bidrar til å sikre en prisutvikling som ivaretar allmennhetens adgang til jakt og fiske.

Den betydelige innsatsen fjellstyrene gjør for å stimulere til et aktivt friluftsliv for store befolkningsgrupper, avspeiles ikke i systemet for finansiering av fjellstyrene. I et folkehelseperspektiv er fjellstyrenes arbeid på dette området et viktig bidrag. Arbeiderpartiet mener dette bør avspeiles i form av å sikre en grunnfinansiering av fjellstyrene med et statlig tilskudd over statsbudsjettet. Dette vil være en investering som vil kunne gi stor gevinst i form av å få flere i aktivitet, bidra til å utløse dugnadsinnsats gjennom samarbeid mellom fjellstyrene og frivillige organisasjoner, samt sikre et prisnivå på jakt og fiske i som gjør tilbudet tilgjengelig for folk flest.

Finansiering av fjellstyrenes aktivitet innebærer et viktig politisk vegvalg; skal fjellstyrenes aktivitet i større grad være brukerfinansiert gjennom økte priser på jakt, fiske, friluftstilbud eller skal fjellstyrenes aktivitet ses som samfunnsgoder som også har finansiering over statsbudsjettet?

Arbeiderpartiet forslår i vårt alternativ til revidert budsjett å bevilge 2.5 mill. for 2. halvår 2018. Dette er i tråd med vårt forslag til budsjett for 2018 der vi foreslo en bevilgning på 5 mill. kroner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags