Lokale bedrifter sikrer velferd

OVERSKUDD: Moelven-konsernet leverer overskudd til kommune og stat, skriver NHO-direktøren.

OVERSKUDD: Moelven-konsernet leverer overskudd til kommune og stat, skriver NHO-direktøren. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserinnlegg

Når mor og far blir gamle og syke, forventer vi at de får sykehjemsplass. Når barna er små, forventer vi barnehageplass og betalt foreldrepermisjon. Når veiene er nedsnødde, forventer vi brøyting. Vi verdsetter dette. Det er noe av det som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i.

Men velferden koster. Og den må finansieres. Utfordringen er utviklingstrekk som vi har liten kontroll over: Fallende oljeinntekter, økende migrasjon, aldrende befolkning og jobber som endres eller forsvinner pga ny teknologi. Og utgiftene øker mer enn inntektene.

Vi har hatt en gullalder med store inntekter fra olje- og gass i noen tiår. Fortsatt vil denne næringen gi oss gode inntekter i mange år, men oljepengene vil ikke lenger renne ned i statskassen. De vil dryppe. Vi får magrere tider.

Fremover handler det om hvordan vi sammen kan møte et arbeidsliv i rask endring. Da må vi sørge for at flere deltar i arbeidslivet, og at bedriftene får skape jobber. Arbeid gir store skatteinntekter, og bidrar til å finansiere velferden.

I årene som kommer får vi behov for en kraftig vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor. Vi trenger dem fordi arbeidsplasser i privat sektor betaler for fellesgodene våre. Jobbskaping er hele grunnlaget for det Norge vi kjenner; med små forskjeller og like muligheter, høy tillit og god velferd. Den gode nyheten er at bedriftene ønsker å skape jobbene Norge trenger.

Moelven-konsernet, med hovedkontor i Moelv, sysselsetter om lag 3600 ansatte hvor 885 er ansatt rundt omkring i Innlandet. Moelven leverer store overskudd til kommune og stat, som igjen er med på å finansiere de fellesgodene som vi alle er avhengig av. Ringvirkningene fra Moelven sitt skattebidrag finansierer 1001 elevplasser i videregående, 301 lærere, 3883 døgnopphold på sykehus, 317 sykepleiere eller 181 km asfaltdekke. Dette er eksempler som viser at bedriftens bidrag i samfunnet betyr mye for mange.   

Men skal bedriftene skape nye jobber og levere til felleskassa, må vi ha en god jobbskapingspolitikk. Politikerne kan ikke vedta jobber, men de spiller en viktig rolle når det gjelder å legge til rette. De må bl.a. etablere et rettferdig skattesystem som er internasjonalt konkurransedyktig. Regjeringen må dessuten fortsette med å redusere selskapsskatten til 20 prosent. Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg trygt på jobb, og bedriftene får varer inn og produkter ut. Da må NTP følges opp med bevilgninger.

Vi må altså bevare og skape jobber, og vi må få flere i jobb. På Innlandet er arbeidsdeltakelsen noe lavere enn i landet for øvrig, samtidig har vi et godt potensiale ettersom det er en positiv økning i markedstilfredsheten enn i landet for øvrig.

Bedriftene selv sier at de ønsker å inkludere flere av dem som har falt utenfor arbeidslivet. Men for å realisere bedriftenes positive holdning bør det være insentiver for å gjøre risiko og kostnad mindre. Lønnstilskudd kan være ett virkemiddel. Oppskalering av Ringer i Vannet-metodikken, der man tar utgangspunkt i bedriftens behov for arbeidskraft, et annet. På Innlandet har vi 101 bedrifter med Ringer i Vannet avtaler. Et vellykket eksempel er Moelven Byggmodul som har ansatt seks stykker i fast stilling på Hjellum. Dette er resultat at et vellykket samarbeid med arbeid og inkluderingsbedriften Providor.

NHOs årskonferanse belyser verdien av arbeid. Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. For at Innlandet skal kunne bidra med løsninger på fremtidige utfordringer trenger vi bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags