Felles krafttak mot arbeidslivskriminalitet

KONTROLL: Særlig må de store selskapene ta større ansvar for å stoppe kriminelle aktører i sine leverandørkjeder, skriver NHO-direktør Jon Kristiansen.

KONTROLL: Særlig må de store selskapene ta større ansvar for å stoppe kriminelle aktører i sine leverandørkjeder, skriver NHO-direktør Jon Kristiansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT 
Arbeidslivskriminalitetens omfang anslås til å være på om lag 28 milliarder kroner på landsbasis. Dette er regelrett ran av fellesskapet.

Over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig blir mer avansert. Kriminelle aktører finner nye bransjer å operere i, hvor risikoen for å bli oppdaget er liten og profitten er stor. Dette representerer betydelige problemer for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av norsk arbeids- og samfunnsliv som må konkurrere med kriminelle aktører.

Jon Kristiansen

Regiondirektør NHO Innlandet

Flere av NHOs medlemsbedrifter gir tilbakemelding om at de opplever useriøs konkurranse som et økende problem. Særlig små bedrifter kjenner på dette. I Innlandet svarer 25 prosent av bedriftene at de har tapt markedsandeler som følge av useriøs konkurranse.

NHO er glad for at regjeringen tar utfordringene med arbeidslivskriminalitet på alvor, og for at statsministeren selv har et merkbart engasjement for å komme denne kriminaliteten til livs. Myndighetenes innsats må koordineres og gis prioritet. De alvorligste sakene må følges raskt opp, både i avdekkingsfasen, ved etterforskningen og ikke minst må sanksjonene være strenge.

Et godt trepartssamarbeid er også helt sentralt i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Det samme gjelder for seriøs bruk av innkjøpsmakt. Offentlig sektor anskaffer for om lag 500 milliarder kroner i året. NHO mener at det offentlige må anvende anskaffelsesreglene i tråd med beste praksis, supplert med målrettede kontroller.

Private innkjøpere står også for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. I dag er det i dette markedet gitt spillerom for kriminelle aktører. Dette spillerommet kan innskrenkes gjennom mer bevisste innkjøp. Om man vil hindre at kriminelle aktører kommer inn i disse kontraktskjedene, må derfor private innkjøpere ta et større ansvar. NHO vil være en pådriver for at næringslivet skal bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet.

Det er NHOs oppfatning at kriminelle aktører ofte konkurrerer på lavest pris, mens de seriøse leverer bedre på kvalitet. Evensen & Evensen på Lillehammer sier at for deres del er det "god butikk å drive en ærlig butikk". For å motvirke arbeidslivskriminalitet bør innkjøpere stille krav som hindrer at det blir foretatt innkjøp fra kriminelle aktører.

Særlig må de store selskapene ta større ansvar for å stoppe kriminelle aktører i sine leverandørkjeder. For å hindre svart arbeid i bygg- og anleggsbransjen er det for eksempel inngått samarbeidsavtaler mellom landets største innkjøpere og skatteetaten.

En annen måte å hindre arbeidslivskriminalitet på er å stille krav til antall ledd i kontraktskjeden under hovedentreprenøren. Det vil da være enklere å føre effektiv kontroll med leverandørene.

Veidekke Entreprenør er en stor virksomhet i vår region og et eksempel på en innkjøper som i 2016 innførte krav til maksimalt to ledd i leverandørkjeden. Bedriften forteller at de stiller krav til underleverandører om prekvalifisering gjennom leverandørregisteret StartBANK. I et samarbeid mellom Veidekke, Skanska og AF-gruppen har bedriften i år innført et digitalt kontrollsystem på byggeplassen, HMSREG.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg har frikjøpt StartBANK til fri anvendelse for kommunene. Syljuåsen med hovedkontor på Gjøvik mener at bruk av StartBANK eller tilsvarende leverandørregister er med på å fremme seriøsitet, kompetanse, kvalitet og lik konkurranse.

NHO mener at en bred oppslutning om bestemmelsene og enhetlig praktisering, vil bidra til å sikre seriøsitet i offentlige bygg- og anleggsprosjekter. Mindre virksomheter må også få muligheten til å gjøre trygge og seriøse innkjøp. NHO arbeider for at det opprettes digitale registerløsninger som er tilgjengelige for alle innkjøpere, både offentlige, private og forbrukere. I tillegg bidrar NHO med råd og veiledning til alle våre medlemsbedrifter, også de minste bedriftene.

Vi trenger et felles krafttak mot arbeidslivskriminalitet. Myndighetene, bedriftene og partene i arbeidslivet kan alle spille på lag for å stoppe den kriminelle virksomheten. NHO er med på laget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags