Kriminalitet som truer velferden

MOTTILTAK: Arbeidslivskriminaliteten er sammensatt, skriver Sverre Lindahl i NAV. Han redegjør for etatens innsats mot slik kriminalitet. Personen på bildet har ingen tilknytning til innleggets innhold.

MOTTILTAK: Arbeidslivskriminaliteten er sammensatt, skriver Sverre Lindahl i NAV. Han redegjør for etatens innsats mot slik kriminalitet. Personen på bildet har ingen tilknytning til innleggets innhold. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT - ARBEIDSLIVSKRIMINALITETKriminalitet i arbeidslivet er en alvorlig trussel mot et trygt og forutsigbart arbeidsliv, og dermed også mot velferdsstaten.

Ideen bak velferdsstaten har alltid vært dugnad og fellesskap, og at når alle bidrar med litt, blir det et sikkerhetsnett for alle.

Skatter betalt av arbeidstakere og arbeidsgivere i et trygt arbeidsliv, med klare rammer og rettigheter, har i stor grad finansiert fellesskapet og trygdeordningene. Og i all hovedsak er det fortsatt slik. Likevel er det grunn til bekymring.

Sverre Lindahl

Direktør, NAV Kontroll

Sammensatt kriminalitet

I NAV har vi de senere årene sett mange eksempler på grov organisert trygdesvindel. I 2017 anmeldte NAV til sammen 81 personer for 35,5 millioner for trygdesvindel relatert til arbeidslivskriminalitet. Av de 81 personene var det 14 medvirkere. I slike saker ser vi ofte nært samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere for å svindle til seg velferdsgoder.

Arbeidslivskriminaliteten er sammensatt. Erfaringene er at de kriminelle aktørene stadig blir mer kreative og tilpasnings­dyktige i sine metoder. På papiret framstår de som seriøse og lovlydige, mens dokumentene de sender til det offentlige ofte er forfalskede eller fiktive. Å avsløre slike forhold for én etat alene kan være utford­rende.

Derfor er det nødvendig med samarbeid for å stoppe disse useriøse og kriminelle aktørene. Når vi avdekker trygdesvindel i en virksomhet, kan man finne manglende innbetaling av skatt, bruk av ulovlig arbeidskraft, farlige arbeidsforhold eller sosial dumping. Disse tjener penger på å drive ulovlig, noe som kan bidra til å utkonkurrere seriøse arbeidsgivere.

Felles innsats mot kriminalitet i arbeidslivet

NAV, politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten har siden 2015 opprettet sju sentre som har til oppgave å forebygge, avdekke og få stoppet kriminelle som opererer i det norsk arbeids- og næringslivet. Etatene samarbeider også utenfor disse sentrene, som eksempelvis i Innlandet.

At stønader fra NAV blir svindlet for å øke overskuddet i en bedrift, eller berike kriminelle, vil nok få mange til å reagere. Fellesskapets midler, skattepengene våre, skal ikke gå til privat vinning. Gjennom at etatene i fellesskap utnytter sin kunnskap, sine ressurser og virkemidler, øker mulighetene for å avdekke slik useriøs virksomhet.

Arbeidet framover

Når arbeidslivet blir utrygt og velferden trues, må vi reagere. Flere virkemidler må brukes. Som forbruker og medmenneske kan man gjøre sitt ved ikke å kjøpe tjenester fra useriøse bedrifter, som for eksempel betale svart.

Arbeidet med å avdekke slik kriminalitet er ofte komplekst og meget ressurskrevende. Etatene må derfor fortsette å videreutvikle a-krimsentrene og det tverretatlige samarbeidet på en måte som gjør det enda vanskeligere å drive med samfunnsskadelig kriminalitet.

I samarbeidet etatene imellom blir vi stadig bedre til å utnytte de samlede ressurser og virkemidler på en effektiv måte, og mer enn tidligere år har innsatsen vært rettet mot nettverk og bakmenn. Det skal vi fortsette med.

Så er vi glad for regjeringens forslag om lovendring slik at vi i NAV nå etter hvert får en økt mulighet til å dele viktig informasjon med de øvrige etatene.

Slik vil vi bli satt i enda bedre stand til å bekjempe arbeidslivskriminaliteten.

Les også: Arbeidslivskriminalitet må bekjempes

Les også: Useriøse aktører inntar nå også offentlig sektor

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags