Lev solidaritet, lev!      

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg

Krig, sult og nød skaper en verden i bevegelse. Mange flykter fra landet sitt og fra alt de har kjært. Familier splittes. Mange dør. Og barn blir ekstra sårbare for utnyttelse og menneskehandel. Omtrent halvparten av asylsøkere på flukt er barn – og mange av disse flykter alene.

Betyr det noe for oss? Selvsagt!

20 millioner mennesker sulter og lider av alvorlig underernæring og hungersnød i Jemen, Somalia, Sør- Sudan og Nigeria. Nær 1,4 millioner av disse er barn. Ifølge FN står vi ovenfor den største humanitære krise siden 1945. UNICEF frykter at tusenvis av barn vil dø om de ikke får hjelp innen kort tid.

TV- aksjonen/ UNICEF har dette året samlet inn penger til barn som lever i krig og konflikt. Det er bra. Barna er framtiden og de trenger utdanning for å ha et håp om en bedre verden for seg selv og sine barn.

Som mennesker og medmennesker må vi hjelpe de som lever i krig, sult og nød. Ikke bare under TV- aksjonen, men gjennom året. Økonomiske bidrag til hjelpeorganisasjonene, økt kunnskap og forståelse, samt at vi bidrar til at mennesker vi møter, som har vært på flukt kan bli inkludert og bli møtt med vennlighet.

FO Oppland krever at myndighetene gjennom politisk arbeid øker sine forpliktelser og bistand, samt bidra til å skape engasjement som bedrer de mange store krisene i verden, så mennesker i umenneskelige livssituasjoner der ute kan øye håp.

FO etterlyser derfor en mer human politikk som i større grad ivaretar internasjonale avtaler. Vi krever derfor:

1: Stopp forskjellsbehandlingen!
I Norge er det barnevernet som har ansvaret for barn og unge under 18 år uten omsorgspersoner. I dag gjelder ikke dette for enslige mindreårige flyktninger over 15 år.

2: Still krav til sosialfaglig kompetanse og voksentetthet rundt barna.
Kompetansekravene må ligge på samme nivå som i barnevernsinstitusjoner for øvrig.

3: Stans midlertidig opphold for barn.
Det er bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært skadelig. FO mener ordningen med midlertidig opphold for barn med tvangsretur må oppheves

Lisbeth B. Grandalen, leder Fellesorganisasjonen, Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags