I statsbudsjettet er det mye bra, men det er bl.a. en sak  Norges Kvinne - og familieforbund (K&F) savner. Det er oppjustering av barnetrygden. Denne har, som det har vært mye snakk om bl.a. i pressen dette året, stått på stedet hvil siden forrige århundre. Barnetrygden som jo er en universell ytelse til familier med barn opptil 18 år kunne vært et tiltak mot barnefattigdom hvis den blir oppjustert.

Etter mye snakk om dette hadde K&F trodd at endelig er det barnetrygden sin tur til oppjustering. Men kjære regjering, det er ikke for sent enda. Og vi vil bare minne om; at det er ingen skam  å snu!