GD hadde en leder 20. juli om barnehagedrift på avveie. Et av spørsmålene i innlegget var om det er greit at offentlige midler og foreldrebetaling skal gå til å berike eierne framfor å ivareta barnehagebarn og de ansatte.

Det burde ikke være mulig for private aktører å tjene penger på å drive barnehager som er offentlig finansiert. Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring. Utvikling av et godt selvbilde, sosial kompetanse, språk og kreativitet er det viktigste i barnehagen.

Folk flest vil at pengene vi betaler i skatt skal brukes til å ta vare på barn, syke og eldre. Pengene bør gå til felles­ velferd, ikke til privat profitt. Likevel­ er det per i dag fritt fram for privat fortjeneste på driften­ av både barnehager, eldre-
omsorg og barnevern. Her har flere partier en jobb å gjøre – dersom de vil være på linje med folket.

Høyresiden mener at velferdsprofitørene gjør en viktig jobb og ønsker en større­ rolle for dem i norske velferdsbudsjetter. Vi må heller slå ring om fellesskapets­ velferdsmidler. Velferdstjenester som barnehage skal drives uten profitt. Skattepengene skal gå til velferd, ikke i eiernes lommer.