Vi har sett i mediene i den senere tid om barn som har vært utsatt for omsorgssvikt og deres kamp for å få oppreisning. Selv om barnevernet har vært varsla og tatt over omsorgen, må en i ettertid bevise at en har tatt skade. Posttraumatisk stress og flashbacks synes ikke utenpå et individ, det behøver ikke synes i oppførsel heller. Det bare gjør det svært vanskelig å konsentrere seg om skolearbeid eller å holde på en jobb.

Barn som har møtt omsorgssvikt i private hjem er det kommunen som har ansvar for. Hvor mange penger man får i oppreisning kommer an på den kommunen en er vokst opp i. Det finnes ikke egne satser, det blir nokså tilfeldig.

Møre og Romsdal, Vestfold, Akershus og Oslo er eksempler på fylker som har eller har hatt felles fylkeskommunale oppreisningsordning for personer som ble plassert av det offentlige i institusjoner som barnehjem, skolehjem, spesialskole eller lignende, og som der ble utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep i barndommen. Hunn off. skole, Skili på Dokka, Trogstad og Elton offentlige skole er eksempler på slike institusjoner i Oppland. Selv om andre fylker har tatt et oppgjør med de offentlige overgrepene og gitt oppreisning, så har Oppland aldri hatt noen slik ordning.

Nå viser det seg at staten har tatt over ansvaret ved Bufetat. Det er derfor ikke lenger aktuelt for Oppland fylkeskommune å ha en oppreisningsordning. De som krever erstatning må nå gå til sak mot staten. Rettssak mot staten er en umenneskelig oppgave og det er få som vinner fram.

En skadet barndom kan ikke gjøres om, men økonomisk erstatning kan gjøre livet litt mindre vanskelig.

Vi i De Grønne mener at i et inkluderende samfunn kreves aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhetsnett og tilgang til arbeidslivet.

Oppland fylkeskommune har ikke gjort noe for disse barna før, og bør kjenne sin besøkelsestid nå.