Anlaug Seljevold har et interessant innlegg i GD, tirsdag 4. desember om det hun kaller skadet barndom. Hun beskriver dette med oppreisningsordninger etter en ødelagt barndom, seksuelle overgrep og mishandling i barndom og ungdom. Seljevold sier: »Hvor mange penger man får i oppreisning kommer an på den kommunen en er vokst opp i».

Jeg har jobbet med spørsmålet om oppreisningsordninger i vel 22 år, og mener jeg har god innsikt i dette viktige og svært aktuelle spørsmålet. Seljevold nevner noen fylker som har opprettet felles oppreisningsordninger i samarbeid med kommuner. Dette gjelder, som hun skriver, barnehjem, skolehjem og fosterhjem. Det gjelder omsorgssvikt og mangelfull skolegang. Dette gjelder institusjonsopphold.

Anlaug Seljevold skriver at Oppland ikke har hatt en slik ordning. Det er korrekt. Hun sier videre at staten har overtatt ansvaret ved Bufetat. Det er ikke riktig! Stortinget vedtok i juni 2005 at Staten skulle innføre oppreisningsordninger gjennom den såkalte billighetserstatning, gjennom Statens sivilrettsforvaltning. Den ble kalt rettferdsvederlagsordningen.

Alle som har vært utsatt for institusjonsovergrep i ulike sammenhenger, kan søke staten om oppreisning gjennom Statens sivilrettsforvaltning i Oslo. Jeg anbefaler ingen å til rettssak mot kommuner eller staten. Opplands-kommuner har, etter det jeg kjenner til, ingen ordning med oppreisning til slike ofrer, og det er sterkt beklagelig. I Møre og Romsdal gikk alle kommuner samt fylkeskommunen positivt inn i en slik oppreisningsordning. Det må kommunene i Oppland nå endelig vedta. Oppland hadde en del spesialskoler, der elevene også var feilplasserte, og utsatt for overgrep og klar mishandling.

Anlaug Seljevold sier i sitt innlegg «at de som krever erstatning må gå til sak mot staten» Det er ikke korrekt. Man bør søke staten. Det gjør man ved å henvende seg til Statens sivilrettsforvaltning. Stortinget diskuterte tirsdag 4 desember en sak om barnevern og oppreisning overfor de ofre som har vært utsatt for ulike overgrep i institusjoner og private hjem, der barnevernet har sviktet totalt. Dessverre vedtok en at man ikke skal ha noen gjennomgang av oppreisningsordningene, verken i staten eller i Kommune-Norge. Det er sterkt beklagelig, for dermed stadfestet Stortinget at den voldsomme uretten som hersker, skal få fortsette. Man ville ikke at alle kommuner skal vedta slike oppreisninger. Og KS, som Stortinget tenkte de skulle samarbeide med om nye regler, vil ikke delta i det samarbeidet. Det beklager jeg sterkt!

Dagens ordning er dypt urettferdig, idet kommunene kan bestemme selv om de vil opprette slike ordninger eller ikke. Krfs forslag er meget godt, og det er bare å håpe at alle kommuner nå kan innføre ordninger som kan gjøre det lettere for de med en skadet barndom å få en oppreisning! Jeg er enig med Anlaug Seljevold i at «Oppland fylkeskommune har ikke gjort noe for disse barna før, og bør kjenne sin besøkelsestid nå».

Les også: Skadet barndom