Friluftsliv i beiteområder – når hund møter kyr

BEITEDYR: Hold hunden i bånd og gå utenom dyra. Dersom en eller flere kyr opptrer truende, slipp hunden. Og: Har du med bærbøtte kan dette bli oppfattet som bøtte med kraftfôr av dyra, skriver innsenderen på vegne av storfekjøttprodusentene i Innlandet.

BEITEDYR: Hold hunden i bånd og gå utenom dyra. Dersom en eller flere kyr opptrer truende, slipp hunden. Og: Har du med bærbøtte kan dette bli oppfattet som bøtte med kraftfôr av dyra, skriver innsenderen på vegne av storfekjøttprodusentene i Innlandet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Beitesesongen er allerede i gang over det ganske land, og den byr som vanlig på gleder, men også utfordringer. En ser at det kan oppstå uønskede situasjoner mellom storfe på beite og mennesker som oppholder seg i beiteområdene.

TYR ser at den allmenne kunnskapen om dyrs atferd og behov som noe begrenset, og mener at økt kunnskap kan bidra til å unngå uønskede situasjoner med ammeku og kalv.

Naturlig morsinstinkt: Å hevde at kyr på beite er aggressive er feil. Kyr som går sammen med kalven sin – noe som i utgangspunktet er positivt – opptrer helt normalt i forhold til å forsvare kalven sin mot alt som virker truende.

Hvor sterkt dette beskyttelsesinstinktet er, varierer mellom kyr. Men en vet at det er først og fremst i de to første ukene av kalvens liv at dette er en utfordring. Senere vil instinktet avta noe. Men kua vil mest sannsynlig alltid ønske å beskytte avkommet sitt mot for eksempel rovdyr.

Hunder vil ofte oppfattes som rovdyr. Morsinstinkt vil ligge latent i alt storfe uansett rase.

Flere kyr på beite: Det er et politisk ønske om økt utnyttelse av arealer som bare kan benyttes som beite til drøvtyggere. De siste årene har det vært en økning i antall ammekuprodusenter i Hedmark og Oppland, noe som også betyr flere kyr med kalv på beite.

Dette er både god dyrevelferd, bra for kulturlandskapet og er med på å holde stier og ferdselsårer åpne.

TYR, som er avls- og interesseorganisasjonen for storfekjøttprodusentene, ser at det kan være fornuftig å komme med noen tips i forhold til hvordan turgåere og andre bør opptre i forhold til beitende storfe.

  • Opptre rolig, vis hensyn og hold avstand til dyra.
  • Ikke oppsøk eller gå mellom dyra. Pass godt på at du ikke går mellom ku og kalv.
  • Hold hunden i bånd og gå utenom dyra. Dersom en eller flere kyr opptrer truende, slipp hunden.
  • Husk at dersom du har med bærbøtte kan dette bli oppfattet som bøtte med kraftfôr av dyra.

Dyreeiers ansvar: Den som slipper dyr på beite har selvsagt et ansvar for å ikke slippe dyr med avvikende atferd og å forholde seg til gjeldende lover og regler. Enhver husdyrprodusent blir glad om turgåere og andre melder fra om de ser noe som ikke er som det burde.

Legg merke til fargen på øremerkene dyra har og eventuelt klaven på bjella. Den kommunale landbruksforvaltningen kan hjelpe til med å finne ut hvem dyreeieren er.

TYR Innlandet ønsker en god beitesommer for både folk og fe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags