Å bygge en sterk kulturnasjon handler om å la kulturlivet utfolde seg på egne premisser. Da må vi legge til rette for at et mangfold av aktører kan by på varierte opplevelser over hele landet. Derfor gir regjeringen tilsagn om over 1 milliard kroner til nasjonale kulturbygg de kommende årene. Det gir blant annet rom for 18 nye og påbegynte prosjekter med god geografisk spredning over hele Norge.

Den nasjonale kulturen er summen av oss alle. Alt fra de unike lokale ildsjelene som står på for å skape kulturelle opplevelser i sitt lokalsamfunn, via de regionale motorene til de store nasjonale bastionene. Det er disse som er med på å utgjøre vårt norske kulturelle mangfold.

Trine Skei Grande,

Kulturminister (V)

 

Men da må det også finnes solide kulturarenaer der folk bor. Det må finnes scener der unge håpefulle kan få ta sine første dansesteg og fremføre sine første replikker. Det må finnes inspirerende museer som tar sitt samfunnsansvar på alvor og som bevarer og formidler historier som sier noe om hvem vi har vært – og dermed også noe om hvem vi er nå.

Kulturpolitikken skal ikke gjøre at alle blir like, den skal gi alle like muligheter. Hvis det er sånn at ditt bosted påvirker hvilke muligheter du har, går vi ikke bare glipp av de aller største talentene. Vi får også en mindre bredde og et fattigere kulturliv. Derfor er regjeringens tilslutning til 18 nasjonale kulturbygg med på å sikre den frie kunsten på flere måter.

Det er fylkespolitikerne som har lokalkunnskap om sin region, kjenner aktørene, ser sammenhenger og legger til rette for gode møter. Dette handler ikke at kunst og kultur blir tredd ned over hodet på folk, men om å gi enkeltmennesker like muligheter gjennom å tilrettelegge lokale variasjoner. Maktspredning er helt essensielt for å la et spirende kulturliv blomstre.

Lillehammer er en blomstrende kulturby på mange måter. Hvert år samles mennesker fra fjern og nær for den fantastiske litteraturfestivalen, og da jeg var der på forsommeren hadde jeg gleden av å dele ut statusen som UNESCO City of Literature – selvfølgelig i hagen til Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk.

Regjeringen tildeler Lillehammer museum 1,2 millioner kroner over statsbudsjettet for 2019 til utvikling av publikumsbygningen ved Bjerkebæk. Slik vil Undsets hjem fortsatt kunne være et levende sted for forestillinger, konserter og utstillinger på historisk mark.

Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og derfor vil regjeringen bidra til å bygge en enda sterkere kulturnasjon. 285 millioner kroner i tilskudd til nasjonale kulturbygg i 2019 samt en tilsagnsfullmakt på 771 millioner kroner til å ferdigstille prosjekter i senere år, til sammen altså over 1 milliard kroner, er med på å gjøre kulturlivet vårt rikere.

Jeg heier på kulturfeltet og med disse tilslutningene bidrar regjeringen til å løfte fram et mangfold av aktører som skaper opplevelser for andre. Skal vi ha et samfunn bestående av rause fellesskap tuftet på toleranse og ytringsfrihet trenger vi pulserende kunst- og kulturmiljøer i både distrikter og byer over hele Norge.