God tilgjengelighet på internett er svært viktig for utviklingen i Bygde-Norge. Det er derfor gledelig når regjeringen ser fremover og bidrar til sterk satsing på ny teknologi som kan bety store forbedringer i årene som kommer.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært ute og klaget på årets statsbudsjett når det gjelder tilskuddet til bredbånd. Det er i år foreslått til ca. 100 millioner kroner til dette. Men kanskje hadde det vært en god idé og løfte blikket og se hva som faktisk er foreslått og satt i gang for bedre å nå målet enn det bredbåndkablene alene kan gi oss.

Gjennom avtalene om frigjøring av frekvenser i 700 MHz båndet, og opprusting av bakkenettet med 150 millioner kroner, legger vi til rette for et vesentlig bedre tilbud av fast og mobilt bredbånd. Neste generasjons mobilnett, 5G blir mer robust og gis bedret sikkerhet.

Med 5G kan vi styrke bredbåndstilbudet til befolkningen og offentlig – tjenesteproduksjon på tvers av sektorer, eksempelvis innenfor helseteknologi, tingenes internett, automatisering og autonome kjøretøy og fartøy. Alt dette for å møte de utviklingsmuligheter og behov nettopp distriktene har.

Synd, men ikke overraskende, at Ap og Sp monotont klager på en post i budsjettet, når vi alle burde jobbe for å ligge foran i den teknologiske utviklingen. Bare gjennom en bredde av tilbud og utviklingsalternativer vil vi klare å holde Norge på høyden når det gjelder teknologiske løsninger.