Butikkdøden krever nye vegvalg

- Vi ønsker ikke å bli en by med bare "click & collect points", men heller en by med håp om å kunne tilby kommende generasjoner "digitale natives" en merverdi og opplevelse, skriver Per A. Mæhlum.

- Vi ønsker ikke å bli en by med bare "click & collect points", men heller en by med håp om å kunne tilby kommende generasjoner "digitale natives" en merverdi og opplevelse, skriver Per A. Mæhlum. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Butikkdøden når oss også, tomme lokaler, trendskifte, økende marginpress, og fallende lønnsomhet gjør at vi må tenke nytt og ta riktige helhetlige beslutninger for å møte disse utfordringene. Det er derfor viktig å påpeke noen nødvendige veivalg i prosessen for gjennomføring av revidert arealdelplan/byplan, slik at fremtidige gode helhetsløsninger tar tilstrekkelig hensyn til disse omfattende endringene.

Byen må vokse innenfra for å kunne oppleves som et livskraftig sentrum også i fremtiden har jeg og mange med meg hevdet, men dette etterleves ikke alltid i praktisk handling. Sentrum må møte konkurransen med å utvikle et mangfold av opplevelser, med kultur og en ramme av miljø og atmosfære, som skal gi en merverdi på kjøpet.

Attraktive serveringssteder, nisjebutikker med skreddersydde produkter spesifikt for kundene og ellers et utvalg av kjedebutikker og bransjer representert som skal gjøre at vi finner det vi søker og oppholder oss lenger og trives i sentrum. For å oppnå dette må vi sørge for attraktive og effektive lokaler for ulik virksomhet, effektiv varelevering og selvfølgelig god tilgjengelighet til og inn i virksomheten. Vi kan ikke uten videre akseptere at næringsvirksomhet i sentrum skal vike for mange grønne soner, vi skal vel fortsatt utøve den viktigste virksomheten i sentrum attraktiv og lønnsom nærings-utfoldelse.

Næringslivet er en god medspiller når det gjelder utvikling av terrassen og området rundt Mesnaelva og vil gjerne samarbeide med kommunen om andre områder for utvikling til rekreasjon og grønne attraktive punkter. Likevel må hensynet til effektiv næringsvirksomhet i større grad innarbeides med bedre tilgjengelighet for blant annet varelevering, vi må ikke gi de næringsdrivende i sentrum kostnadskrevende løsninger som svekker konkurransekraften ytterligere.

Planen gir rom for flere og større bydelssentre. Dette undergraver sentrumshandelen. 

Et bydelssenter kan serve sin grend med dagligvarer, mens sentrum trenger et kundegrunnlag for å utvikle seg til å være noe mer for lokalbefolkningen og tilreisende. 

Med ny E6 og hovedfartsåre inn til byen via Strandtorget må vi heller se for oss at bysentrum vokser mot Strandtorget, og at det totale handels-produktet på den måten øker sin attraktivitet gjennom å utvikle et enda bedre samarbeid her innenfor handel.

Handelsbyen Lillehammer har greid seg ganske godt, blant annet takket være stor aktivitet med turisme, idrett, arrangementer og ikke minst et økende kundegrunnlag med alle som benytter sine fritidseiendommer. Likevel må vi nå erkjenne at det vil kreves mer av oss for å lykkes og bedre rammevilkår må innarbeides i aktuelle planer.

Vi ønsker ikke å bli en by med bare "click & collect points", men heller en by med håp om å kunne tilby kommende generasjoner "digitale natives" en merverdi og opplevelse hvor de erkjenner at ikke alt behøver å ordnes via noen tastetrykk. Overetablering innenfor handelen har i lang tid vært der, men når netthandelen nå er i ferd med å øke fra 10-15% til 20-30% blir det dramatisk. Er det da slik at en by som har begrensede næringsarealer bør tilby enda mer til handelsvirksomhet med betydelig overkapasitet.

Her er det viktig at vi viser beslutningsdyktighet, og at vi uten for mange forbehold kan peke på hvor handelen skal utvikle seg. Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags