Vakt for dyrene våre?

- Eierne av både «Mons» og «Dagros» forventer et optimalt akuttilbud i lys av tilgjengelig veterinær kompetanse, med akseptabel responstid, skriver veterinær Ketil Løland Jacobsen.

- Eierne av både «Mons» og «Dagros» forventer et optimalt akuttilbud i lys av tilgjengelig veterinær kompetanse, med akseptabel responstid, skriver veterinær Ketil Løland Jacobsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnleggFokus på vaktberedskap for dyr har skapt engasjement, og noe forvirring. Bakgrunnen er at veterinærene i Lillehammer og Gausdal sa opp sine vaktavtaler før jul. I fortsettelsen av dette er det reetablert en vaktavtale, men uten vakt for kjæledyr.

I GDs leder 15/12 settes likhetstegn mellom kommunal vaktordning og vakt for produksjonsdyr. Det er lov å mene dette, men feil å påstå at det er slik det er. Kommunalt betalte vakter er i utgangspunktet for alle dyr. Således er det et unntak å etablere en midlertidig avtale kun for produksjonsdyr.

Dyrehelsepersonellovens §3a er tydelig: «Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenfor ordinær arbeidstid». Vi må gjerne ta en diskusjon på hva som er samfunnets ansvar, og om dyrene skal konkurrere med andre tjenester i stramme kommunebudsjetter, men pr. i dag er altså både «Mons» i Storgata og «Dagros» i Bødal omfattet av et kommunalt beredskapsansvar.

Respekt for dyrene står sterkt i dagens samfunn, og Dyrevelferdsloven §3 har følgende ordlyd: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Jeg har full respekt for mine kolleger i Gausdal som nå har påtatt seg vakt for produksjonsdyr i et større område enn de hittil har hatt, uten å dekke kjæledyr. Dersom man ikke har kapasitet, utstyr eller faglige ressurser til å betjene alle utfordrende akuttkasus, så er det et ryddig standpunkt.

Det står også respekt av Lillehammer og Gausdal kommuner, anført av Lars Rudi og Carl Olav Holen ved Landbrukskontoret. De har tatt tak i kommunenes ansvar og fått på plass igjen en delvis vaktordning. Samtidig har de startet en prosess for å se om det er muligheter for å etablere et interkommunalt samarbeid i en større region, til en rendyrket smådyrvakt hele året.

«Mjøsvakta» er en privat vaktordning organisert av 4 klinikker, fordelt på Gjøvik, Hamar, Brumunddal og Lillehammer. Denne vakta har vært i drift i flere år, ca. 350 dager i året. Det har ikke vært personellmessige ressurser til å dekke de «røde» dager i forbindelse med jul, nyttår, påske, pinse og maidagene.

Vakta betjener gjennom året mange akutthenvendelser direkte fra publikum, og avlaster en rekke kommunale vakter i en stor region. For all del; kjæledyreiere får god hjelp av veterinærer i mange kommunale vaktordninger, men så er «Mjøsvakta» der ved ekstra behov. Klinikkene i denne private vaktordningen er villige til å gi et fullverdig tilbud, alle 365 dager i året, og mener tida er inne for å etablere det.

For å kunne drifte en slik kontinuerlig klinikkvakt er også vi avhengige av en vaktgodtgjørelse, og dette kan etableres gjennom et interkommunalt samarbeid i en større region. I dag benyttes øremerkede midler til veterinærvakt. Ca 750.000 kroner pr. kommunale vakt utbetales årlig for beredskapen.

Jeg registrerer at det er stort engasjement fra publikum rundt prinsippene i denne saken. Eierne av både «Mons» og «Dagros» forventer et optimalt akuttilbud i lys av tilgjengelig veterinær kompetanse, med akseptabel responstid. Lovverket er tydelig, så spørsmålet blir hvilket nivå på vaktordningen vi ønsker å ha, og til hvilken pris for det offentlige. Min erfaring er at dyreeiere setter høye krav når akutte situasjoner oppstår, og som veterinærer føler vi et ansvar for å kunne møte dette behovet.

Ketil Løland Jacobsen, Lillehammer

veterinær

Sentrum Dyreklinikk

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags