Gå til sidens hovedinnhold

La mink og rev ha pelsen i fred

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne høsten kunne blitt historisk. Det kunne blitt den høsten norske folkevalgte tok folkemeningen og dyrs egenverdi på alvor ved å sette en stopper for pelsdyrnæringa. Men slik ble det ikke. Da stortingsmeldinga om pelsdyr kom forrige uke ble det klart at regjeringa ikke har forstått det iboende problemet ved avl, hold og utnytting av mink og rev. Det er nemlig ikke slik at litt strengere krav til dyrevelferd kan løse pelsdyrnæringas største problem.

Vi i Grønn Ungdom er gjerne de første til å innrømme at det kan være stor forskjell på oppdretterne i denne bransjen. I den ene enden av skalaen har vi pliktoppfyllende bønder som gjør sitt ytterste for å overholde eksisterende lovverk og gir dyra sine stell og omsorg etter beste evne. I den andre enden har vi oppdrettere som gang på gang bryter regelverket. Men pelsdyrnæringas problem er ikke først og fremst at for mange vannskjøtter dyra. Pelsdyrnæringas problem er at selv med den beste omsorg og de strengeste dyrevelferdskrav vil ikke mink og rev kunne ha gode liv på en pelsfarm. Det arealet disse dyrene trenger for å kunne leve ut sine artstypiske behov er ikke forenelig med oppdrett.

Selv om vannskjøtsel opphører, Mattilsynet blir strengere, burene større og foret bedre, så vil ikke rev og mink kunne leve godt i fangenskap. Dyrevelferd er ikke forenelig med pelsproduksjonen. Og det er nettopp dette grunnleggende ved problemstillinga regjeringen nok en gang ikke har turt å ta innover seg. Derfor er vi skuffet. Vi vil gå i fakkeltogene helt til bransjen er avviklet. For vi gir oss ikke. Hensynet til tusenvis av lidende pelsdyr må veie tyngst.