Sp anno 2019: Med kjerreveg skal dalen bygges!

Anders Brabrand (Ap) mener det er fare for at dette distriktet priorieteres ned dersom ambisjonene for ny E6 senkes slik Sp-politikere har tatt til orde for.

Anders Brabrand (Ap) mener det er fare for at dette distriktet priorieteres ned dersom ambisjonene for ny E6 senkes slik Sp-politikere har tatt til orde for.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 


Senterpartiet går imot utbygging av ny motorveg i Gudbrandsdalen. Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende. Gudbrandsdalen har dessverre utfordringer med fraflytting og reduserte fødselstall. Det kanskje mest kraftfulle tiltaket for å motvirke en slik uheldig utvikling er satsing på samferdsel – både moderne veg og jernbane.

Senterpartiet sier at: “Det bør være et annet ambisjonsnivå nord for Lillehammer”. Det Senterpartiet sier er at vårt dalføre ikke skal få statlige investeringsmilliarder, og at målsettingene for utviklingen av Gudbrandsdalen skal være mindre enn for sentrale deler av Innlandet.

Det står en lang rekke lokalpolitikere og banker på døra til Nye Veier og ønsker å få sine vegstrekninger inn i utbyggingsporteføljen. Lillehammer og Gudbrandsdalen har nå en svært god posisjon med en utbygging av ny motorveg som andre regioner gjerne skulle ha ønsket seg. Utbygging av ny E6 til Gudbrandsdalen er det største statlige utviklingsprosjektet i vår region siden OL. Det vil føre til store økonomiske ringvirkninger i byggeperioden, og gi en kraftig vekstimpuls etter at vegen står ferdig. Gudbrandsdalen kobles tettere på det store felles arbeidsmarkedet rundt Mjøsa. I tillegg får fritidsbeboere kortere reiseveg til vårt dalføre, noe som vil styrke vår konkurransekraft i forhold til andre reiselivsdestinasjoner. E6 i Gudbrandsdalen er en del av landets viktigste hovedveg mellom sør, nord og vest. En moderne veg er avgjørende for effektiv transport fra blant annet Vestlandet til eksportmarkeder ute i verden.

Lillehammer og Gudbrandsdalen er under hardt sentraliseringpress. Vi taper kampen om statlige og regionale arbeidsplasser som legges ned eller flyttes sørover. Eksempler er politi, fylkeskommune, sykehus, NAV og Granheim. I tillegg har vi i det siste lest om mulig nedleggelse av Nortura på Otta. Ett av de viktigste tiltakene for å styrke utviklingen er moderne samferdsel. Ny E6 og dobbeltspor på Dovrebanen bør derfor være blant de viktigste sakene vi i regionen bør kjempe for. At Senterpartiet ikke ønsker dette og vil redusere ambisjonene for Gudbrandsdalen er både trist og oppsiktsvekkende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags