To milliarder kroner i «gave» fra Staten og bilistene (inkl. mva.). Det er Lillehammers krav når ny E6 skal bygges. Lørdagens oppslag i GD var et sjokk for oss som har kjempet for ny E6 i årevis.

Kravene er helt urimelige! Samfunnsnytten faller slik at prosjektet havner nederst og aldri blir bygget. Naboene i sør – Ringsaker og Hamar – får cirka 100 millioner kroner hver. Så kommer Lillehammer med en ønskeliste som koster 20 ganger mer!

Guttorm Tysnes

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund

 

Slike fordyrende tiltak vil føre til at hele E6-utbyggingen stopper i Moelv! Vegmyndighetene legger i dag mye mer vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn tidligere. Antall biler på vegen. Betydning for næringslivet. Antall trafikkulykker. Nåværende vegstandard. Byggekostnader. Så regner man seg fram hva som skal prioriteres. E6 i Oppland rykker rett og slett ned og ut av tabellene hvis bilistene og Staten skal betale to milliarder for å pynte opp Lillehammer.

  • 4-felt E6 vil gi en enda mer trafikksikker veg.
  • 4-felt E6 vil bety utvikling av Mjøsbyen – et tettere arbeidsmarked og enklere reiseveg for studentene.
  • 4-felt E6 vil gi kjappere og sikrere reiser til Gardermoen og Oslo.
  • 4-felt E6 betyr mye både for regionen og landet.
  • 4-felt E6 vil bety mye for turismen i Lillehammer-regionen.
  • 4-felt E6 kan også være en av mange gode argumenter for et nytt OL i Lillehammer.

Ønskene fra Lillehammer er isolert sett gode. For eksempel er en tunnel inntil sentrum med gode parkeringsmuligheter en strålende idé. Men det er ikke E6-utbyggingen som skal betale dette. Det kan derimot være en mulighet for en offensiv eiendomsutvikler. Parkeringshuset i fjellet ved Arendal er økonomisk lønnsomt.

E6-utbyggingen gir ikke friske penger som daler ned fra himmelen. I praksis er det skattebetalernes penger finansiert av Staten og av bilistene bruk av vegen.

Politikerne i OL-byen er nødt for å redusere sine krav. Selvsagt er det viktig med gode avkjøringsmuligheter til Lillehammer – men det må være realistiske løsninger!

Så må myndighetene finne ut hva som hører inn under E6-utbyggingen og hva som kan finansieres i bypakker!

Jeg har vært med i Vegforum Innlandet siden 2004 og er i dag leder i forumet som ble opprettet av NHO, LO, NLF, MEF og NAF. Vi har i disse åra fulgt med og prøvd å påvirke i de fleste store vegutbyggingene og høringene om nasjonale transportplaner. Vi har aldri sett maken til «magemål» som kommunestyret i Lillehammer har i denne saken …#8230;

Guttorm Tysnes, leder i Vegforum Innlandet og regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund