COWI, som kaller seg en ledende konsulentgruppe, har levert et bestillingsverk til Nye Veier AS som konkluderer med det Nye Veier AS ønsker å høre, nemlig at det er lønnsomt å bygge motorvei mellom Moelv og Øyer. GDs overskrift er at ny E6 gir stor gevinst. Er det sant?

I rapporten fra COWI står det at gevinsten over 40 år vil være kr 924 millioner, fordelt på kommunene Lillehammer, Øyer, Ringsaker og Gjøvik, samt resten av Lillehammer-regionen og Hamar og enda lenger sør. I 2017 hadde Lillehammer, Øyer, Ringsaker og Gjøvik til sammen en budsjettert skatteinngang på 2.328 millioner. Årlig fortjeneste av COWIs rapport anslås til omtrent 23 millioner i året, fordelt mest på disse fire kommunene, men også på de andre omkringliggende. Dette er mindre enn 1 prosent økte skatteinntekter og det COWI kaller produktivitetseffekter. Altså en svært liten gevinst, – om noen.

Om 40 år, eller om ti, eller året etter motorveien har kommet, vil det være fullstendig umulig å etterprøve disse tallene fra COWI, men de passer jo bra i Nye Veiers mål om kun å fokusere på tenkte positive sidene av en motorveiutbygging i distriktet vårt.

COWIs rapport beregner at motorveien vil medføre en større grad av pendling. De ser på det som en god ting. Arbeidsmarkedet blir større siden reisetiden i distriktet vårt blir noen minutter kortere langs en ny motorvei.

I vår tid trenger vi å samfunnsplanlegge for mindre transport av folk og gods, særlig på vei, inkludert for reisevei mellom hjem og arbeid. Klimaet vårt krever dette. Økt pendling er ikke av det gode, – tvert imot.

Artikkelen i GD kunne ha fokusert på det negative ved økt pendling og mer klimautslipp, men velger det motsatte. COWI fungerer her som reklamebyrå for Nye Veier AS.

Samfunnet vårt trenger ikke mer motorvei. Samfunnet vårt trenger mer tog!