Gå til sidens hovedinnhold

Lite klokt av Ap å ofre freda natur i Lillehammer for å hjelpe Frp å beholde regjeringsmakta

Artikkelen er over 3 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ifølge planutvalgsleder Terje Rønning (V), har ikke Lillehamringen, professor Dag Hessen filla greie på naturvern. Hessen konkluderer med at vestsida med E6 over Våløya ved Haavemoen er verst tenkelige løsning for miljøet. Det samme er konklusjonen i temarapporten Naturmiljø som vegvesenet selv har bestilt. Ifølge Rønning, har ikke fagfolka tenkt nok på hvor mye som må fylles i Lågen ved østsidealternativet for å bygge midlertidige veger for å avvikle trafikk i byggeperioden.  

Det er ikke nødvendig med så store utfyllinger som Rønning vil ha det til. Det er prosjektdirektør Moshagen i Nye Veier som har belært Rønning om fyllinger i Mjøsa. Man kan mistenke at problemet blåses opp for å framstille østsida i et ufortjent dårlig lys.  

Man kunne benytte dagens to felter som sørgående, og bygget to nordgående i tunnel mot byen.

Uansett vil man kunne bruke "baksidevegen" til Jørstadmoen, Jørstadmovegen, som avlastningsveg under byggeperioden. 

Dessuten er det ikke utenkelig i en verden hvor barn sulter, og de dårlige veiene er på vestlandet, at strekningen mellom Vingnes og Hovemoen fortsatt kan være tofelts med midtdeler. Da vil trafikken kunne passere i byggeperioden. 

Et moment mange synes ikke ha fått med seg er at dagens E6 fortsatt vil beholde størstedelen av trafikken om man velger å bygge ut ny motorveg på vestsida. Minst 55 % prosent av trafikken, lokaltrafikken, fortsatt skal gå på gammelvegen på østsida. 

Det er forunderlig at ikke flere reagerer på dette når vi vet at Nye veier i forbindelse med andre gangs høring, har fremmet innsigelse (via Statens veivesen) mot støyskjerming på eksisterende veg, mot tunnel forbi Vingnes og lang tunnel forbi Fåberg. 

Kort oppsummert beholder vi alle ulempene med dagens veg på østsida, mens man tilfører vesentlige nye ulemper ved å bygge enda en veg på vestsida.  

Videre vil utfordringene mot Lågen på østsida i stor grad kunne løses ved hjelp av såkalt miljølokk fra Strandtorget til Mosodden. "Byen møter vannet" er blitt aktualisert igjen nå i mai. Det er gledelig, men vil bare kunne bli realisert dersom E6 legges i øst. Hvis E6 legges på vestsida vil utbygger måtte bekoste kulverten, og leilighetene ville bli kostende titalls millioner kroner.

FrP i regjering har gitt oss tidenes høyeste bensinpriser, mulla Krekar er her fortsatt og bompengene eksploderer på samme måte som sukkeravgifta og flyseteavgifta. Å få bygge med 110 km/t på vestsida, er blitt et rent prestisjeprosjekt for FrP.

Ap ligger samtidig nede med brukket politisk rygg og ha vel knapt noen gang vært lenger unna regjeringsmakt enn i dag. Det er derfor oppsiktsvekkende at Lillehammers ordfører i formannskapet den 11. oktober 2016, ga Frp og Nye Veier blankofullmakt til å bestemme i E6 saken. Med dette satte ordføreren hensynet til annet lovverk, egen befolkning og natur til side til fordel for å hjelpe FrP i realisere sitt store prestisjeprosjekt, Nye Veier. Ap legger dermed Lillehammer kommunestyres makt til å bestemme E6 gjennom Lillehammer i FrPs hender, og hjelper FrP mot en ny regjeringsperiode.

Skal Lillehammer virkelig bryte internasjonale konvensjoner og avtaler vi er forpliktet til å holde? Skal vi ødelegge så mye for så mange for så mye (bom-) penger i Lillehammer? For å få FrP -politikk til å skinne?

"Alle" var enige om østsida i 2014, helt til prosjektdirektør Moshagen i Nye Veier kom på arenaen i 2016 og truet alle til helsnu- "hvis ikke vil det ikke bli noen utbedring". Trusleneer imidlertid tomme. Nye Veier sentralt bekrefter nemlig at E6-prosjektet Vingrom Ensby verken rykker bak eller ut av den fire prosjekter store porteføljen, selv om vi bestemmer tofelts eller 80km/t på deler av strekningen. Heller ikke om planen blir forsinket. 

Selv om vestsida skulle bli vedtatt i kommunestyremøtet 21. juni, er del likevel at det fortsatt ligger flere snubletråder i vegen for vestsida. Høyspentkabler, fredningsvern, brudd på plan- og bygningsloven og saksbehandlingsfeil kan bli spennende tema i tida som kommer.