Næringslivet vil ha dagløsning i sør

ÅPENT: Næringslivet vil at adkomsten til byen skal ligge i dagen, og ikke i tunnel.Arkivfoto

ÅPENT: Næringslivet vil at adkomsten til byen skal ligge i dagen, og ikke i tunnel.Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserinnlegg 

E6-framføringen må finne sin løsning lokalt. Næringsforeningene i byen krever at innkjøring til byen fra sør skal gå i dagen – i eksisterende trase.

Næringsforeningene er opptatt av at denne vegen kommer, og fullføres, til Øyer ila 2025. Dette er det aller viktigste for reiselivsnæringa i Lillehammer og den sørlige delen av Gudbrandsdalen, og for øvrig næringsliv. Nå må det forhandles for å komme fram til omforente gode forslag.

Næringsforeningene i Lillehammer hele tiden vært meget klare på ETT av de avgjørende stridsspørsmålene; avkjøringen til byen fra sør. Dagens avkjøring er meget vakker, funksjonell og velkjent, for dem som besøker vår vakre by. Vi har så langt IKKE sett gode argumenter for at avkjøringen skal være fra en tunell på Vingnes. Så vi er meget fornøyd med Statens vegvesen sitt forslag her – og vil stå på, alt vi makter for at politikerne skal velge avkjøring i dagen – i eksisterende trase.

Samtidig er næringsforeningene glad for at Fylkesmannen søker å få igjennom de avbøtende tiltakene ift. støy og andre alvorlige miljøplager i dagens E6-trase (øst). Disse tiltakene er viktige, fordi det som gjør at befolkningen trives (skjermes for støy og miljøplager), er det samme som også turistene etterspør. Dette er uansett småpenger i denne sammenhengen.

Miljøplagene i Lillehammer sentrum (Banken-krysset – ved Hammartun barne- og ungdomsskole) er meget alvorlige, i stor grad forårsaket av biltrafikken. Vegmyndighetene/utbyggerne, Fylkesmannen og Lillehammer kommune må samarbeide for å finne endelige løsninger på disse alvorlige problemene, som en del av ferdigstillingen av ny E6 forbi byen. Og dermed også finne gode løsninger på atkomsten til det viktigste knutepunktet – Lillehammer Stasjon (Intercity 2030) – knutepunktplanen.

Her må det til et spleiselag, som gjerne kan kulminere med statlige bevilgninger til en Vegpakke, slik vi nå ser flere Vestfoldbyer får, som en del av IC-utbyggingen der. I denne planrunden er det viktig at traseen fra tunellinnslaget i Mesnadalsarmen – og inn under Lillehammer Stasjon blir fastlagt. Da har myndighetene lagt en vesentlig forutsetning for god kobling til framtidig parkeringshus i fjell, og til en framtidig utbygging på Lurhaugen. Og – kanskje det aller viktigste – miljøproblemene i Banken-krysset blir løst, også som en følge av at vi får stadig flere elbiler.

Dette MÅ vi klare å forhandle oss fram til lokalt! Vi takker for gode dialoger – både med Statens vegvesen Øst og med Nye Veger, og ser fram til åpningen i 2025!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags