Trivelige tettsteder, bare ikke på Fåberg?

Kart: Skissen viser de tre aktuelle løsningene for ny E6 forbi Fåberg. Ill: Vegvesenet

Kart: Skissen viser de tre aktuelle løsningene for ny E6 forbi Fåberg. Ill: Vegvesenet

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserinnlegg 

Regjeringen, Statens vegvesen, Fylkesmannen, Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune ønsker satsing på attraktive og trivelige tettsteder. Ny 4-felts E6 skal skape trivelige tettsteder, bare ikke på tettstedet Fåberg.

Statens vegvesen har i notat til Lillehammer kommune 01.02.2018 lagt vekt på at E6 skal bli lagt utenom tettstedene for å skape trivelige lokalsamfunn. Denne målsettingen fra Statens vegvesen (SVV) gjelder tydeligvis alle andre steder enn på Fåberg.

Her presses det hardt fra SVV og Nye Veier for å velge kort tunnel som munner ut midt på Fåberg, og videre firefelts rett i fanget på hundrevis av beboere som får motorveien svært tett innpå seg. Støy og svevestøv, både fra tunnelmunningen og fra åpen 4-felts E6, skal bli fanget opp av en skarve støyskjerm, blir vi fortalt.

Hastigheten på veien skal være 110 km/t. Det gjør forurensningen enda verre, ettersom økt hastighet gir økte utslipp. Man skal være bra naiv hvis man tror at en støyskjerm vil fjerne støy og svevestøv i en trang passasje der vindforhold og topografi gjør det særdeles vanskelig å skjerme boligområdet og grendene rundt og oppover i liene.

Oppland fylkeskommune har i samarbeid med kommunene, næringslivet, Fylkesmannen og Statens vegvesen utarbeidet Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, en plan som ble vedtatt av Fylkestinget i juni 2016. Her skal det satses på å utvikle attraktive byer, tettsteder og grender i samarbeid med kommunene. Planen slår fast at attraktiviteten til et sted betyr stadig mer for hvor folk ønsker å bosette seg.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen sier planen har skapt stort engasjement både blant politikere og i samfunnet ellers. Ambisjonen er å skape attraktive steder der folk ønsker å bosettes seg. Det bidrar til aktivitet og verdiskapning og da kommer også arbeidsplassene.

Fåberg er i en særstilling hva gjelder nærhet til en rekke arbeidsplasser som HiL, Fakkelgården, næringsområdet og bydelen Nordre Ål, Lillehammer Helsehus, Forsvaret Jørstadmoen, næringsområdet Hovemoen, Storhove, Sannom, Gausdal Landhandleri, Swix, Telenor og så videre. Sykkel- og gangveier er på plass og alle disse arbeidsplassene kan nås uten å måtte gjennom det mye omtalte «Bankenkrysset».

Ny skole bygges i disse dager i skolekretsen Fåberg. Sykkel- og gangveier er på plass både til skolen, barnehager og ikke minst til Jorekstad med idrett/bad og fritidsaktiviteter.

Fåberg har alle de kvaliteter et godt oppvekstmiljø kan romme.

Det er verdt å spørre: Hvis Fåberg blir rasert med larm og forurensning fra 4-felts E6, hvor velger folk da å bosette seg?

Hvis de fleste arbeidsplassene ligger nord for byen og folk bosetter seg i sør, hva da med ytterligere forurensning og køkjøring gjennom byen? Problemene er store nok som de er allerede i dag.

SVV og Nye Veier må ikke få ødelegge lokalsamfunnet på Fåberg med kortsiktig tankeløshet som også slår bein under egne overordnede målsettinger. Det er ikke helse og trivsel med en 4-felts E6 på ei hylle rett over hodet på folk.

Hvor har vi politikerne våre? Hvem står opp for lang tunnel og et attraktivt tettsted på Fåberg?

Jonny Tangen, leder

Brunlaug Vel

Kristian Dahl, leder

Fåberg Grendeutvalg

Ingerid Lyngnes Dahl, leder

Lågen Bygdekvinnelag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags