Useriøst å hevde at Fåberg får det bedre enn i dag uansett tunnel

Uro: Fåbergingene kjemper hardt for at ny E6 skal legges i lang tunnel forbi tettstedet. Ill.foto

Uro: Fåbergingene kjemper hardt for at ny E6 skal legges i lang tunnel forbi tettstedet. Ill.foto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg
Etter første høringsrunde gikk Fylkesmannen inn for lang tunnel forbi Fåberg ut fra «hensynet til støy, bo- og oppvekstmiljø, nærmiljø og barn og unges interesser og samfunnssikkerhet».
 

Nå har Fylkesmannen plutselig blitt rørende enig med Nye Veier: Vi setter opp en støyskjerm og så blir alle problemer forbi Fåberg løst.

Vi har hele tiden vært av den oppfatning at når ny firefelts E6 skal bygges så skal den bygges for framtiden, både hva gjelder hensynet til miljøet, og at det vil bli sterk økende trafikk i årene som kommer.

Både Fylkesmannen og Statens vegvesen har i samarbeid med Oppland fylkeskommune deltatt i utarbeidelsen av «Regional plan for attraktive byer og tettsteder», en plan som ble vedtatt av fylkestinget i juni 2016. Det er verdt å spørre: Har Fylkesmannen her sovet i timen?

Tror virkelig Fylkesmannen at med en firefelts motorvei og en tunnelmunning rett i hodene på folk på Fåberg så vil vi få et langt mer attraktivt lokalsamfunn enn det vi har i dag, bare det settes opp en skarve støyskjerm?

Har Fylkesmannen i det hele tatt vært på Fåberg og tatt inn over seg hvor mange hus som må fjernes og hvor mange hus som blir liggende i ei 150 meters sone der Statens vegvesen selv innrømmer at det ikke bør bo mennesker? Har Fylkesmannen tatt inn over seg at ingen steder i Gudbrandsdalen er dalen så trang som den er på Fåberg? På grunn av de topografiske forhold, og med mye og kraftig vind fra nordøst, så er det særdeles vanskelig å skjerme tettstedet for svevestøv, støy og eksos både fra tunnelvifter og en firefelts E6.

Det er tungt å måtte drive opplysningsvirksomhet både til Fylkesmannen og til de som skal bygge veien. Det er utrolig at vi skal måtte bruke kreftene våre på å få Fylkesmannen til å sette seg grundig inn i saker der de velger å gå tilbake på tidligere uttalelser hva gjelder « bo- og oppvekstmiljø, nærmiljø og barn og unges interesser», sitat fra Fylkesmannens egne høringsuttalelser.

Det er verdt å hevde: Her gjør ikke Fylkesmannen jobben han er satt til å gjøre.

Her gjør Fylkesmannen helomvending med grønt lys til Nye Veier så de kan valse seg gjennom Fåberg tettsted for å «spare» seg videre til 4-felts Ensby-Øyer. Sikkert veldig bra for Nye Veier å få slik drahjelp til egne interesser. Så får heller Fylkesmannen se bort fra alle de vakre ord som ble uttalt tidligere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags