Den billigste 4-felts vegen i Norden er bygd av Statens vegvesen

TOTALENTREPRISE: Her slutter nye E6 på Sjoa. Herfra og nordover vil vegen bli bygget som totalentreprise. Det gjelder også strekningen Elstad - Frya.

TOTALENTREPRISE: Her slutter nye E6 på Sjoa. Herfra og nordover vil vegen bli bygget som totalentreprise. Det gjelder også strekningen Elstad - Frya. Foto:

Av
DEL

Debatt 

Statens vegvesen går nye veger i arbeidet med ny E6 i Gudbrandsdalen, og flere andre vegprosjekter i Norge. Det gjør at samfunnet får mer igjen for milliardene som brukes på nye veger.

Statens vegvesen planlegger og bygger nye riks- og fylkesveger. Vi har pågående 50 store byggeprosjekter på riksvegene. Nasjonal transportplan og flere fylkesvegplaner viser at det fortsatt er et stort behov for nye og bedre veger.

Svein Røed

Prosjektdirektør, Statens vegvesen, Region øst

Utførelsesentrepriser er det vanlige i Statens vegvesen, med 95 prosent av omsetningen. Her bygger entreprenørselskapene vegstrekningen slik vegvesenet har planlagt den i detalj. I byggeperioden kontrollerer Vegvesenet byggearbeidet. Det er Vegvesenet som tar den økonomiske risikoen for uforutsette forhold som dårligere fjellkvalitet og andre forhold i grunnen. De to kontraktene på strekningen E6 Frya-Sjoa ble bygget som utførelsesentrepriser.

Siden tidlig 2000-tallet har Vegvesenet jobbet for at entreprenørene i langt større grad også skal inn i byggeplanleggingen av flere nye vegprosjekter. Det betyr at entreprenøren også tar mer ansvar for risikoen for gjennomføringen av vegprosjektet. Det gjelder både økonomi og den praktiske gjennomføringen av byggearbeidet. Dette gir entreprenøren større frihet i hvordan vegprosjektet skal gjennomføres.

Nå bruker Vegvesenet i større grad totalentrepriser som gir entreprenøren et større ansvar for sluttregningen. Dette er relativt store kontrakter. Det er et mål å øke andelen totalentreprise til 30–40 % av årlig bevilgende investeringsmidler innen 2020på landsbasis. Det finnes mange hybrider, for eksempel at entreprenøren designer og bygger en bru. Vegvesenet vil lyse ut E6-strekningene Elstad -Frya og Sjoa–Otta som to totalentrepriser. Statens vegvesen har fortsatt vegprosjektet til vurdering.

Bygger veg for milliarder

Det er kostbart å bygge veg i Norge. Fra 2018 til 2023 skal Vegvesenet bygge nye riksveger til en verdi av 22,5 milliarder kroner i året.

God organisering og riktige kontraktsformer til utvalgte prosjekter, kan gi samfunnet betydelige gevinster. De siste 10–15 årene har bevisstheten økt om at valg av ulike samarbeidsformer mellom Vegvesen og entreprenørselskapene har stor betydning for kvaliteten og prisen på sluttproduktet. Samtidig har det også vært viktig at vegprosjektet må ta miljøhensyn, og at det skal være trygt å være vegarbeider.

Det kan ha dannet seg en myte om at norsk vegbygging har vært lite effektiv. En rapport fra 2017, laget på bestilling fra Samferdselsdepartementet, viser at vegprosjekter i Norge er like effektive som vegprosjekter i Sverige og Danmark. Den billigste 4-felts vegen i Norden er bygd av Statens vegvesen på E6 over Kolomoen i Stange.

Pris og kvalitet

Vegvesenet bruker flere typer kontrakter i vegprosjekter. Det vanligste er at entreprenøren med det laveste anbudet får jobben. Vegvesenet har stor grad av kontroll i slike utførelsesentrepriser og bærer også den økonomiske risikoen.

Vegvesenet kan også vurdere kvalitet, organisering, gjennomføringsevne og pris i to runder. I enkelte tilfeller veier kvaliteten opp mot 30 prosent. Af-gruppen og Arbeidsfellesskapet E6 Implenia Aurstad ANS, fikk oppdragene med å bygge ny E6 Frya -Vinstra og E6 Vinstra – Sjoa i et slikt to-konvolutt system.

Raskt og effektivt

Statens vegvesen har gjennom årtier bygget opp en god og bred kompetanse innen planlegging og bygging av veger. Når politikerne sier ja til gode finansieringsløsninger og lange utbyggingsstrekninger, viser erfaringene fra blant annet E6-utbyggingen langs Mjøsa, at vi har kunnskapen til å bygge veger raskt og effektivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags