E 6 i Ringebu og prosessen

STATLIG SPILL: Tidligere Ringebu-ordfører Erik S. Winther skriver om Statens spill som hindret E6-utbyggingen i Ringebu. Tidligere samferdsesminister Ketil Solvik-Olsen lot dette foregå.

STATLIG SPILL: Tidligere Ringebu-ordfører Erik S. Winther skriver om Statens spill som hindret E6-utbyggingen i Ringebu. Tidligere samferdsesminister Ketil Solvik-Olsen lot dette foregå.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
I GD 27.10 har avisa en lengre oversikt over prosessen i de siste åra omkring Ny E6 forbi Ringebu.

Siden undertegnede har deltatt mer eller mindre siden 70-åra kunne det vært skrevet mange sider om prosesser og beslutninger, men historie er historie. Vi gjør det kort denne gangen.

Les også: Knapt noe går fort når veg og bane planlegges ...

Fakta er at etter flere prosesser, forhandlinger, justeringer og vedtak så ble alle parter, det vil si Startens vegvesen, Fylkesmannen og Samferdselsdepartementet enige om at ny E6 i Ringebu skulle gå langs Lågen linja på innsiden av eksisterende flomvoller. Det er historien.

Det var først ved siste rullering av det som nå heter nasjonal transportplan, NTP, at nye linjer ble trukket opp. Ikke av kostnadsforhold, men av Fylkesmannen og NVE i særdeleshet som fremmet innsigelser. Innsigelser som til tross for omfattende utredninger av noen av landets fremste konsulentselskap på slike områder, ikke fant urovekkende virkninger ved spesielt flommer i Lågen.

Det er riktig at Ringebu kommunestyre tok konsekvensene av to store flommer i 2011 0g 2013 og fattet vedtak om at de ville fastholde alternativ 1.1., dvs. ytre linje. Dette linjevalget var også i første fase SVVs prioritet, men etter innsigelsen ble dette frafalt uten motstand. Andre alternativ ble prioritert, men da på bakgrunn av disse varslede innsigelser.

Ringebu kommune gjorde den politiske jobben fullt ut. Arbeidet mot Vegdirektoratet, SVV og Samferdselsdepartementet med statsråd, statssekretær, Vegdirektør, SVV, mfl.

Samf.deptet ved statsråd og statssekretær befarte og ga full tilslutning il kommunens valg av ytre linje 1.1. Alle trodde vel da at dette var avgjort, men nei.

I mars 2016 skrev Samf.deptet et brev. Brevet framkom etter anmodning fra SVV og Vegdirektoratet til Samf.deptet. Brevet var en klar anbefaling til Kommunal og moderniserings deptet om å igangsette statlig planlegging etter alternativ 1.1 ytrelinje.

Slik kommunen hadde gjort vedtak om. Det var altså full enighet mellom SVV, Vegdirektør, Samferdselsdeptet ved politisk ledelse og Ringebu kommune. Statlig reguleringsplan var anbefalt benyttet av overordnet myndighet. Da trodde vel alle at nå var saken klar. I god tid før NTP som skulle behandles om et år, dvs. våren 2017.

Jeg understreker igjen at dette skulle skje etter ytre linje alt 1.1. i eksisterende planer, men reguleringsplanarbeidet skulle skje av staten. Det vil igjen si at da måtte Fylkesmannen og NVE parkeres. Det er dette som ikke framgår av GDs artikkel og som er helt avgjørende. Alt var klart. Tidsmessig uten problem.

Da er det at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke ønsker å gjennomføre Statlig plan, og det av disse overordnede myndigheter, på nytt blir bedt om nye planarbeider etter andre trasévalg. Dette er ikke Ringebu kommunes valg. Det er full statlig overkjøring, hvor og av hvem får gjerne andre finne ut.

Det som er fakta er at nå krever SVV igjen bruk av Statlig plan, men da på noen andre «liksom prosjekt» med urealistiske tunneler, med urealistiske hastigheter, med dårlige grunnforhold, dårlig og uriktige innspill til trafikkløsninger etc.

Dette er et veloverveid spill med nye utredninger, økte plankostnader, og planlagt forskyvning i tid. Verken mer eller mindre, men skyld ikke på Ringebu kommune. De gikk til topps, fikk medhold på alle de samferdselsmessige nivåer, men noen gikk bak ryggen.

Ellers takk for en opplysende artikkel, vi savner fakta i denne saken. Det er mye mer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags