Ny E6 haster

Mangel på omkjøringsmuligheter gjør E6 Fåvang - Ringebu sårbar. Ordføreren håper Nye Veier AS setter strekningen høyt på prioriteringslista.

Mangel på omkjøringsmuligheter gjør E6 Fåvang - Ringebu sårbar. Ordføreren håper Nye Veier AS setter strekningen høyt på prioriteringslista. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg  

Asbjørn Haverstad spør i GD 6. april om det er planer for E6 mellom Ringebu og Fåvang og tidsrom for om når denne traseen er planlagt bygd.

Planarbeidet for ny E6 Fåvang kirke – Elstad på kommunedelplan nivå har pågått siden høsten 2012. Den har vært ute til høring i periodene 22.12.2015–15.2.2016 og 24.5.2017–7.7.2017. Planen er ikke vedtatt. Det foreligger innsigelse fra Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags -og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen i Oppland (FMP), og vi har vært til mekling hos Fylkesmannen.

Meklingsmøte ble avholdt 15.6.2018, etter anmodning fra Ringebu kommune. Meklingen gjaldt gjenstående innsigelser. Den politiske ledelse og et bredt flertall i kommunestyret har vært opptatt av at E6 ved Trøstakervollene skal ligge så langt ut mot Lågen som mulig for å sikre dyrka mark, eller at staten må ta kostnadene ved å heve flomvollen.

Meklingsmøtet konkluderte med at Vegvesenet ikke lenger er part i meklingen, dvs. at SVV ikke lenger har innsigelse til kommunestyret sitt nesten enstemmige vedtak, (20 mot 1 stemme). SVV kan likevel bidra i den videre prosessen med å finne akseptable løsninger for å forbedre flomsikkerheten over Trøståkervollene og på nordsiden av Tromsa.

Fylkesmannen har rollen som meklingsmann, og vi ble ikke enige om valg på en av tre delstrekninger den 15. juni 2018. Det ble bred enighet om en pause i meklingen.

Ringebu kommune har bekreftet at grunnlaget for å gjennomføre ny mekling nå foreligger. Så får vi se om det finnes løsninger på innsigelsene som gjenstår. For min del er det nødvendig at alle parter spiller på lag, slik at vi unngår at saken havner i departementet for endelig avgjørelse. Det vil ta tid. Vi har strekt oss langt fra kommunens side ang. de andre innsigelsene som er løst fra Fåvang kirke til tidligere 8-kanten kro.

Ordførerne fra strekningen Øyer til Otta møtte ledelsen i Nye Veier i februar. Nye veier har fått strekningen i sin portefølje. Målet til Nye Veier er å se på fremdriften i løpet av mai 2019, og videre i forbindelse med sin prioritering av porteføljen høsten 2019. Nye veier skal drøfte hvordan de ønsker å legge opp til prosessen ang. kommunedelplan-prosessen, men fremhever at det viktig å spille på lag og ikke minst ha dialog med lokaldemokratiet.

Da gjenstår det å håpe på at Nye veier ønsker å prioritere denne strekningen fra Øyer til Otta, slik at vi kan få ny vei mellom Ringebu og Fåvang. Svaret får vi ikke før til høsten. Kanskje de siste dagenes hendelse med stengt E6 gjør at denne vil bli prioritert, pga. at det ikke finnes gode nok avlastningsveger fra Tretten til Sør-Fron?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken