Raskere planprosess er godt nytt for E6 Otta - Dovrefjell

Av
DEL

DEBATT

Samferdselsdepartementet åpner for en enklere og raskere planprosess når E6 mellom Otta og Dovrefjell skal utbedres. Det er godt nytt.


Samferdselsdepartementet gikk nylig ut og slo fast at de hadde gitt unntak fra kravet om konseptvalgutredning (KVU) og den første av to runder med kvalitetssikring for flere riksvegstrekninger, deriblant E6 Otta-Dovrefjell. Begrunnelsen er at det på denne strekningen bare er aktuelt å utbedre vegen i den traseen der den allerede går. Resultatet er at planprosessen kan ta kortere tid.

Dette er en nyhet som Statens vegvesen setter stor pris på. Vi har viktige riksvegstrekninger – også i Oppland – som vi ønsker å utbedre med tanke på trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø. Dette gjelder særlig veger med relativt mye trafikk, men uten fysisk midtdeler. Vi er allerede i gang med viktige utbedringsprosjekter både på E16 i Valdres og på riksveg 3 i Østerdalen. Måten vi jobber på der vil være svært aktuell også for E6 i Nord-Gudbrandsdal. Denne strekningen ligger ikke inne i gjeldende Nasjonal Transportplan 2018-2029, men hvis den kommer inn der vil departementets avklaring gjøre at dette kan realiseres raskere enn det som ellers ville vært tilfelle.

Alle veger kan ikke – og skal ikke – bli firefeltsveger. Mange steder er det ikke behov for det ut fra trafikkmengden. Miljøhensyn kan veie tyngre, eller kostnadene blir for store. Likevel kan vi komme langt i arbeidet med å skape bedre veger med god framkommelighet og trafikksikre løsninger ved å se oppgaver og finansiering i sammenheng, og jobbe etter godt nok-prinsippet. Slik kan vi får «mer valuta for pengene», og oppnå god nok standard på lange strekninger.

I Innlandet jobber vi nå med to store og viktige utbedringsstrekninger: E16 mellom Fagernes og Øylo i Valdres (42 km) og riksveg 3 på strekningene Evenstad-Imsroa, Atna-Alvdal skurlag og Tunna bru med tilstøtende veg (54 km). På disse to strekningene skal det brukes til sammen 1,37 milliarder kroner for å oppnå økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet.

Økt vegbredde, bedre vannhåndtering og utbedring slik at vegen tåler tunge biler bedre, kan være viktige grep. Utbedring av vanskelige svinger og andre ulykkespunkter likeså. Forsterket vegoppmerking og et tryggere, «mykere» sideterreng er viktige elementer for å redde liv. Forsterket vegoppmerking alene (bredt midtfelt, rumlefelt) kan etter vår erfaring redusere antall møteulykker med 40 prosent.

E16 i Valdres er pilotprosjekt for en ny entreprisetype. Vi har 500 millioner kroner til rådighet, og ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise med entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring er målet å få gjort så mye som mulig for den summen. På riksveg 3 har vi en ramme for utbedringsprosjektet på 872 millioner kroner. Statens vegvesen vurderer her ulike kontraktsformer, i godt samspill med bransjen. Felles for begge prosjektene er at vi fokuserer på løsninger som gir oss flest kilometer utbedret veg for pengene, altså gode forbedringer til en lav kostnad.

I Valdres og Østerdalen ser vi at 1,37 milliarder kroner gir oss 96 km god, trafikksikker veg, i tråd med nullvisjonens prinsipper. Skulle vi bygd de samme strekningene om til firefeltsveg ville prisen trolig vært et sted mellom 12 og 20 milliarder. Vi skjønner at det er uaktuelt. Men arbeidsmåten vår på E16 og riksveg 3 kan overføres også til andre veger. I tillegg til E6 Otta-Dovrefjell er E136 fra Dombås til Møre og Romsdal grense en strekning der vi vurderer dette. Riksveg 15 fra Otta til Sogn og Fjordane grense likeså. Vi vet at det er politisk vilje til å satse på vegutbygging. På denne måten hjelper vi politikerne med å få pengene til å rekke lenger.

Les også: Raske planer, ingen penger

Per Morten Lund

Regionvegsjef, Statens vegvesen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags