Statens Ufaglige Vegvesen og andre politikere

- Enten må SVV la de flinke fagfolkene sine få legge premissene i etatens rådgiving, planer og gjennomføring, eller så må maktpersoner i SVV selv finne en måte å øke sin realitetsorientering på, skriver Morten Nordby.

- Enten må SVV la de flinke fagfolkene sine få legge premissene i etatens rådgiving, planer og gjennomføring, eller så må maktpersoner i SVV selv finne en måte å øke sin realitetsorientering på, skriver Morten Nordby.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg 

For noen år siden var SVV synonymt med faglig kompetanse, soliditet og praktisk vett. Det gikk kanskje ikke så fort alltid, men løsningene som ble valgt og jobben som ble gjort var fornuftige og skikkelige.

I forbindelse med gamle E6 i Gudbrandsdalen og førerkortsaken, kan man dessverre ikke lenger bruke slike begreper om SVV i Oppland.

Vei: SVV hadde lagd gang- og sykkelfelt på under halvmeteren - ned mot tjue cm bredde – i selve veibanen på gamle E6. Dette i en vei som for det meste har egen atskilt gang- og sykkelvei rett ved siden av.

Totalsummen blir ca. hundre millioner, inkludert tiltak i sentrum på Sør-Fron og Nord-Fron – blant annet å gjøre veien trangere og flytte busstopp ut i veien. Samtidig mangler SVV ca. 50 millioner til siste atskilte 3 km gang- og sykkelsti mellom Sør-Fron og Nord-Fron.

Sykkelfeltet som var avsatt må deles med kjøretøy som uansett må ut i samme felt da de møter andre kjøretøy. Der mente altså SVV at de gående og syklende skulle ferdes.

Etter kritikk og oppmerksomhet, freste SVV opp igjen stripene de hadde lagt, og nå er planen å fylle i grøftene og male på nytt, så bredden på feltene i veibanene blir en meter – i stedet for å bygge g/s sti der dette mangler.

SVV sine egne fagrapporter beskriver at slike tiltak ikke fremmer sikkerhet og trygghet, da det skaper usikkerhet i trafikkbildet. Dette er åpenbart for enhver som har øynene plassert rett vei.

Nå er det pga. avstander, klima og høydeforskjeller på beboelse også et helt begrenset antall myke trafikanter som kommer til å bruke veien som transportåre. Heldigvis. Hvis ikke, kunne man bare ventet på første alvorlige ulykke.

Fartsgrenser: Fartsgrensene er etter at 70 prosent av trafikken ble borte på E6, senket til 40/60. En helt unaturlig lav fartsgrense med tanke på veiens standard og omgivelser- og dette gjør at respekten for fartsgrenser undergraves.

Dette er også beskrevet i SVV egne generelle faglige premisser for fartsgrenser.

Førerkort: I forbindelse med førerkort for eldre gikk SVV aktivt inn for at alle eldre skulle testes for kognitiv funksjonsevne og fratas førerkortet hvis de ikke klarte noen særtester. -Særtester få og ingen andre utsettes for. Dette selv om SVV sine rapporter konkluderte annerledes med tanke på ulykkesfunn og utvikling. Statistikken her var heller ikke justert for eldres lavere tåleevne og lavere sikkerhetsnivå i deres ofte eldre biltyper.

Helsedirektoratet har nå heldigvis endret veilederne angående testing, slik at alder alene ikke skal være premiss for testing, men kun ved "mistanke om kognitiv svikt". Et skritt i riktig retning.

I Danmark, Sverige og Tyskland er det nå ingen legeattest lenger mtp fornyelse av førerkort, fordi det ikke er statistiske funn som rettferdiggjør dette. Likevel vasser SVV i Oppland videre i den samme elendighetsgrauten og synes dette er svære greier.

Hvorfor er SVV, – synliggjort i disse tilfellene – blitt en ufaglig instans? Hvorfor er opp blitt ned og ned blitt opp for dem? Det er jo garantert mange flinke fagfolk i SVV, som må være motstandere av det etaten har valgt å gjøre her, og som må gjøre at de gremmes?

Ifølge noen lokalpolitikere blir noen representanter for SVV sure og fornærmet hvis de ikke får viljen sin, og det er ubehagelig å gå imot disse. Hva handler det om da? Da er man over på maktmisbruk og farlig organisasjonspsykologi. Har det spredd seg en ukultur innen SVV der det viktigste er å være enig den veien det blåser, selv om det ender i absurde vedtak, som at lua skal på føttene og sokkene på ørene ?

Noe må i alle fall være grunnleggende feil med SVV Oppland, og det er trist å se en etat speile en så lav faglig kompetanse og gjennomføre så mye rart. Dette går direkte ut over innbyggerne som må slite med konsekvensene av disse ufaglige og politiske vedtakene.

Enten må SVV la de flinke fagfolkene sine få legge premissene i etatens rådgiving, planer og gjennomføring, eller så må maktpersoner i SVV selv finne en måte å øke sin realitetsorientering på.

Ledelsen i SVV i Oppland er som nevnt ivrige på å teste andre for kognitiv svikt. Med tanke på kvaliteten på beslutningene de har tatt i disse sakene, kan man jo virkelig spørre seg om de burde startet med seg selv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags