Grunnlag for sensur i Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Energi?

ENERGI-STOPP?: Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Engergi svarer ikke på spørsmål. Uttrykk for sensur, undrer innsenderen.

ENERGI-STOPP?: Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Engergi svarer ikke på spørsmål. Uttrykk for sensur, undrer innsenderen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Med min bakgrunn i energifag har jeg i 40 år vært delaktig i mange spørsmål og mye informasjon tilknyttet energibruk i bygg og tekniske løsninger for dette. På tidlig åttitall måtte jeg dokumentere at varmegjenvinning var lønnsomt i en byggesak for Lillehammer kommune. Jeg var delaktig i på å gjennomføre kursserier for energiselskaper over det ganske land i energisparing (ENØK) da disse selskapene kun hadde elkraft-teknisk fagbakgrunn, uten kompetanse på ENØK.

Kraftselskapene var mer opptatt av å selge strøm og etablerte egne abonnement for «tilfeldig kraft» der byggeier hadde eget fyringsanlegg som kunne overta, dersom elkrafta måtte kobles ut for å sikre tilstrekkelig forsyning til kritiske industri- og samfunnsfunksjoner. Slik prisgunstig utkoblingskraft ble etablert over det ganske land til «oljeekvivalent» energipris for å kunne konkurrere ut oljefyringsanlegg. Altså en godsak i miljøsammenheng som først fikk fokus etter oljekrisa i 1973.

Gjennom hele 80-tallet og ut i nittitallet pushet selskapene salg av billig strøm som resulterte i at våre bygg fikk bare elektrisk forsyning. Den første videreutdanningen som ENØK-rådgiver ble etablert i 1981 av VVS-bransjen og ikke elkraftbransjen.

Utover nittitallet snur situasjonsbildet seg og elkraftbransjen får hjelp av politikerne til feste «grepet» om energislag og distribusjonsnett. Slik har elkraft og fjernvarmebransjen fått etablert markedskontroll gjennom nettmonopol og salg av norsk el. kraft via børs.

Underveis har enorme inntekter fosset inn og gitt disse selskapene mulighet til satsing på helt andre forretningsområder der mange hundretalls milliarder har blitt skuslet bort. Slik er det fortsatt ved at det er svak offentlig eierstyring i disse selskapene som kan sette en brems på pengesløsingen med våre felles kraftressurser.

Bransjen er gjennom disse årene fylt opp med enorme personressurser som er aktivisert med børs, strømsalg og informasjon i utallige kanaler, som seg hør og bør også på Facebook.

Her er det åpenbart en målsetting at det i størst mulig grad skal være proaktiv og utelukkende positiv enveisinformasjon for god omdømmebygging. Ved at det for samfunnsengasjerte også en mulig å kommentere enkeltsaker og komme med innlegg, så vil naturlig nok noe av dette ikke være til fordel for våre el. kraftaktører

Nettopp min bakgrunn som sivilingeniør og etter hvert som lektor med ingeniørutdanning i VVS- og FDV-fag har ført til at jeg er engasjert i energispørsmål og samfunnsinteresser tilknyttet dette.

Gjennom hele mitt yrkesliv har jeg latt høre fra meg gjennom media for gjennomførte byggeprosjekt, via debatter og innlegg i aviser og tekniske tidsskrifter. Jeg har også hatt godt samarbeid og meningsutvekslinger med elkraftbransjen og fjernvarmebransjen som leder av VVS-foreningen Hedmark – Oppland og via utdanningsinstitusjon for ingeniører gjennom mange år.

Men hva har skjedd med lederskapet og administrasjonen i kraftbransjen nå?

Jeg stiller det åpne spørsmålet til direktørene i Gudbrandsdal Energi as og Eidsiva Energi as.

Begge disse selskapene har etablert markedssamarbeid gjennom Innlandskraft as for strømslag og samordner åpenbart også administrasjon av sine respektive Facebook sider.

Jeg oppdaget tilfeldig ved nyttår at jeg som også er bruker av FB og kunde var blokkert ute for innlegg eller kommentarer. Dialog med markedssjef på FB fra i fjor sommer tilknyttet salg av strøm til innkjøpspris til vanningsanlegg, var til overmål slettet.

Jeg har alltid holdt en saklig språkføring på min aktivitet på slike sosiale medier. Samtidig ligger det relativt harde «utblåsninger» fra misfornøyde kunder som nok kunne vært moderert.

På dette bakteppet ber jeg adm. direktører informere sine kunder og innbyggere i Hedmark og Oppland på hvilke retningslinjer eller strategier som ligger bak den sensureringen som nå praktiseres?

Og skulle det vise seg at det er en ivrig IT-ansatt med FB-ansvar blokkerer ute kunder på eget initiativ, så ber jeg vennligst om at vedkommende blir tatt inn på direktørkontoret og forklart at dette ikke er akseptabelt.

Jeg ser fram til å kunne fortsette å bruke min ordinære FB-profil og kunne kassere den jeg har brukt for å kartlegge sensuren som foregår. Jeg håper fortsatt vi bor i et fritt land med frie ytringsmuligheter innenfor de samfunnsmessige rammer som er satt.

Ola E. Skrautvol

Kommunestyrerepr. (Sp), Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags