Politisk kortslutning om energi

AVGIR SUVERENITET: Regjeringen prøver å unngå å bruke §115 i Grunnlova, som krever ¾ flertall i Stortinget når saken skal opp til behandling. Statsråd Søviknes bør fortelle den fulle og hele sannhet, oppfordrer innsenderen.

AVGIR SUVERENITET: Regjeringen prøver å unngå å bruke §115 i Grunnlova, som krever ¾ flertall i Stortinget når saken skal opp til behandling. Statsråd Søviknes bør fortelle den fulle og hele sannhet, oppfordrer innsenderen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserinnlegg 

Olje og energiminister Terje Søviknes prøver så godt han kan å kamuflere hvordan ACER skal te seg hvis Norge skal slutte seg til EU sin energiunion. Han bortforklarer fakta, det er å ikke si hele sannheten det.

«ACER har ikke lovgivende myndighet i EU, men er en premissleverandør i EUs energipolitikk og utvikling av lovverk», skriver Søviknes. Saken er den at ACER ikke bare har en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren.

Regjeringen vil at dette også skal gjelde Norge gjennom EØS-avtalen, og da slik at ACERs vedtak formelt går via overvåkningsorganet ESA.

Det er noe helt annet enn det Søviknes prøver seg på. ACER skal altså overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landa, tilsvarende NVE og Statnett.

Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk, merk EUs regelverk, for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres!

ACER har vedtaksmyndighet på flere områder. Forordningens artikkel 7 gir ACER myndighet til å treffe vedtak om tekniske spørsmål der det følger av energimarkedspakkens regler. Artikkel 8 gir ACER myndighet til å avgjøre saker der det er uenighet mellom de nasjonale organene eller byrået mener det et manglende regime for tilgang til grensekryssende infrastruktur.

EU vil gi Norge en plass ved bordet i ACER, men uten stemmerett. I tillegg forutsetter EU at Norge skal finne seg i alt ACER vedtar, og det er ikke småtterier, som Søviknes prøver å framstille det.

EU krever at reguleringen i Norge skal overtas av en ny reguleringsmyndighet (RME), som skal skilles ut fra NVE og skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. RME skal altså være helt avhengig av alt ACER bestemmer!

Det er å gi fra seg suverenitet, og jussprofessor Eivind Smith refser denne løsningen. Han sier at det er snakk om en suverenitetsavståelse, og det skal handteres etter særskilte regler.

Regjeringen prøver å unngå å bruke §115 i Grunnlova, som krever ¾ flertall i Stortinget når saken skal opp til behandling. Søviknes bør fortelle den fulle og hele sannhet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags