Hvorfor klamrer Høyre seg til en usosial politikk?

Av
DEL

Leserinnlegg 

Olemic Thommesen skriver i GD 5.september at "Høyre er en garantist for EØS-avtalen", og at "Høyre skal stå opp for EØS-avtalen" - en dobbelt forsikring.

Det er forståelig. EUs lov- og traktatbestemmelser om de fire friheter, er nettopp Høyres politikk, en markedsliberalistisk politikk.

Thommesen er bekymret for handelen.

Her er jeg ikke enig.

Ved å si nei til EØS-avtalen har vi en handelsavtale i bunn. Det står i EØS-avtalen, vi må vel stole på den?

EU har 150 handelsavtaler , hvordan kan disse landene selge/kjøpe varer til EU, og det uten alt det negative en EØS-avtale medfører?

Thommesen driver en skremselspropaganda for å beholde en usosial EØS-avtale. og ikke minst bevare EUs lovpålagte markedsliberalisme som er, og alltid har vært Høyres politikk.

Norge har en negativ handel med EU, vi kjøper mer enn vi selger.

Det skremmende med EØS-avtalen er at den hele tida utvikler seg. EuU-domstolen har og ei politisk rolle, den fortolker, og legger premisser for utviklingen i en markedsliberalistisk retning, og står over norske lover og avtaler.

Jeg viser til Høgesteretts domsavsigelse i Holship-saken før jul. Der slo retten fast at EØS-avtalen og dens konkurranseregler har forrang foran norske tariffavtaler og ILOs bestemmelser. Det kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv framover.

Derfor er det viktig å si nei til EØS!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags