EØS-avtalen kan betraktes som et juridisk statskupp. Både tilhengere og motstandere av EU er enig om at den gir oss null innflytelse. EUs fire friheter - fri flyt av kapital, varer, arbeidskraft og tjenester innebærer også fri flyt av kjeltringer.

EØS-medlemmene skal yte støtte til EU-stater for å gjøre alle medlemslandene i stand til å delta fullt ut i EUs indre marked. Fra 2009-2014 utgjorde dette ca. 2.8 milliarder kroner pr år.

Stortinget vedtok nylig at Norge skal slutte seg til den 5. "friheten" - energiunionen. Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) har regnet ut at kraftprisen i Norge vil øke med 30 prosent frem til 2030 grunnet utbyggingen av eksportkabler til utlandet. Tilbud og etterspørsel bestemmer prisene - og stømprisene er som kjent mye høyere i EU.

Norske forbrukere og norsk industri vil få regningen - og det  blir da logisk at industrien flagger ut til lavkostland. EU har også sin egen hær - franske soldater kriger i Mali - og har Mali noensinne truet Norge?

Den tidligere etterretningsagenten Ola Kaldager med erfaring fra Balkan og Midtøsten på 1990-tallet har også offentlig uttalt at Norge må slutte  å blande seg inn i militære eventyr utenlands. Dette leste jeg i avisen Nordlys for noen uker siden.

SV-veteran og samfunnsforsker Ottar Brox  og den pensjonerte agenten  er enige om én ting: Vi må stille krav til de som ønsker å bli norske statsborgere. Ottar Brox har fått mye kjeft fra sine egne - men Ola Kaldager kan ihvertfall  ikke beskyldes for å være noen høyreorientert krigshisser.

Den tidligere spionen sier at det beste virkemiddelet mot  terror er god integrering. Men slik jeg ser det må integreringen gå begge veier:  En bosnisk muslim jeg kjenner på Lillehammer har fortalt meg meg at det mest rasistiske folkeferdet på jord er det svenske.

Ved svenske valg stemmer 1/3 av de svenske fremmedarbeiderne i Norge på Sverigedemokratene - som ligger til høyre for Fremskrittspartiet. Min bosniske venn har videre  fortalt  meg at det nest mest rasistiske folkeferdet på jord er det norske.

Mange nordmenn tar solarium hele vinteren for å bli brune. Om sommeren drar de  på ferie til Tyrkia for å bli enda brunere. Og så liker de ikke tyrkere. Skjønn det den som skjønne vil!