Et Europa verdt å kjempe for!

Av
DEL

leserinnlegg 

Først en takk til Dag Seierstad for hans svar «Avgrunnen rundt høyrepopulismen», (GD, 10. januar) til mitt innlegg (GD 7. januar). Jeg har lest og leser fortsatt Seierstads lørdagsside i Klassekampen med stor interesse og utbytte. At det ikke finnes en eneste setning som «oppfordrer til isolasjon» i den samme lørdagssiden, er godt mulig. Å hevde at Seierstad oppfordrer til et tettere og nærmere samarbeid med de 27 land som etter hvert vil utgjøre EU, er nok noe mer tvilsomt. Å si opp EØS-avtalen, bringer oss neppe nærmere Europa, selv om mye her i livet er relativt ...

Det er selvfølgelig helt riktig som Seierstad skriver at det i den politiske hverdagen er en uoverstigelig avgrunn mellom høyrepopulismen og den politiske venstresida det være seg her hjemme som i Europa for øvrig. Ingen vil motsi ham på det. Mitt poeng var og er at hvis man er opptatt av å få resultater ut av sin politiske virksomhet, bør det og må det være et tankekors å oppleve at man ender opp med de samme konklusjoner som sine hardeste politiske motstandere, uansett hvor stor avstand måtte være mellom veiene fram til denne konklusjonen.

Man bekjemper ikke høyrepopulismen ved å gjenta i det uendelige hvor langt man står fra den politisk, man bekjemper høyrepopulismen ved å møte den der den er, og akkurat nå er den i Europa. Og uansett hvilke svakheter man med rette måtte se ved det europeiske fellesskapet, den europeiske unionen, så er der kampen står og vil stå framover. Det er EU som er arenaen for europeisk politikk, det er Brussel som er det politiske tyngdepunktet. Det er i EU man kan være med å påvirke utviklingen av vår egen verdensdel.

Det er viktig og riktig, som Seierstad skriver, å søke samarbeid med organisasjoner og bevegelser på venstresiden i andre europeiske land, det være seg i som utenfor EU. Og det er også viktig at det er venstresiden som vinner fram med sin EU-kritikk.

Venstresidens problem, som jeg ser det, er at man ikke har maktet å utvikle en europeisk organisasjon, en europeisk enhet som har den styrke og kapasitet som er nødvendig for å løse de problemer og møte de utfordringer som krever overnasjonalt samarbeid. Det er uten tvil flere grunner til det, en av dem er at store deler av den europeiske venstresiden har innsett at hvis man i tillegg til å samarbeide og kritisere, ønsker å oppnå resultater, ønsker å begrense høyresidens makt og innflytelse, ønsker å påvirke utviklingen av Europa, ja så må man gjøre som arbeiderbevegelsen alltid har gjort her hjemme, møte motstanderen der han er. Det er det som har gitt oss det samfunnet vi har i dag. Det er det og bare det som kan gi oss det Europa det er verdt å kjempe for!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags