Storsamfunnet må ta ryddekostnaden

Storsamfunnet må ta kostnaden ved opprydding av glasopor som ble tatt av flommen, mener Fellesforbundet.

Storsamfunnet må ta kostnaden ved opprydding av glasopor som ble tatt av flommen, mener Fellesforbundet.

Av
DEL

leserinnlegg
14. oktober i 2018 ble Ottadalen og kommunene i regionen rammet av en forferdelig flom, hvor Skjåk kommune ble hardt rammet. Spesielt en virksomhet fikk mye oppmerksomhet i forbindelse med flommen: Glasopor, som produserer skumglass, en fyllmasse av resirkulert glass. Ferdig produsert fyllmasse, ca. 25 000 kubikk gikk tapt når vannet kom i et omfang som ingen hadde forutsett. Fagfolk har beskrevet vannføringen, og fra en normal i vågåvannet på ca. 80 m3 pr. sekund, var det den 15. oktober en vannføring på 1157 m3 pr. sekund.

Fellesforbundet har ikke kompetanse til å vurdere de miljømessige sidene ved produktet som gikk tapt i flommen, men det er et naturlig materiale som er miljøsertifisert og godkjent for bruk til fyllmasse ved for eksempel veibygging. Virksomheten har, sammen med ansatte, frivillige og kommunen bidratt til opprydding. Det vil Glasopor fortsette med, men med et forespeilet pålegg fra fylkesmannen om opprydding og et økonomisk krav på mange millioner hengende over seg, vil dette kunne knekke ryggen på virksomheten.

Fellesforbundet mener dette setter arbeidsplassene i spil. En virksomhet med så vidt lite økonomiske muskler, har ingen mulighet til å bære et økonomisk krav av et slik omfang. Det snakkes om summer opp i 20 millioner kroner. Det er 13 arbeidstakere som har sitt virke hos Glasopor, men indirekte er det mange flere som også er avhengige av denne virksomheten. Et økonomisk krav i et slik omfang vil i verste fall bidra til at virksomheten går konkurs, med det som resultat at distriktet utarmes for arbeidsplasser.

Fellesforbundet ønsker å synliggjøre at dette er og skal være en kostnad som storsamfunnet må stille seg bak, enten gjennom naturskadefond, forsikring eller andre offentlige ordninger. Fellesforbundet er klar over at det er forurenser som er ansvarlig for opprydding, men Glasopor har fulgt alle pålegg og forpliktelser fra det offentlige om lagring av ferdigprodusert vare. Fellesforbundet mener det bør være en prinsipiell forskjell på et forurensende utslipp fra en virksomhet og en forurensning basert på en uforutsett flom med påfølgende stor naturskade. Det er også en omfattende forurensning i området som ikke Glasopor er skyld i, men det er ikke like lett å adressere høyballer og annet søppel.

Avslutningsvis mener Fellesforbundet at ved å påføre Glasopor denne kostnaden alene vil følgende kunne skje:

Glasopor får et økonomisk krav på mange millioner mot seg, noe de ikke har mulighet for å bære, melder de da oppbud, uten at opprydding skjer. Er det da kommunene i regionen som får regningen, som igjen direkte vil ramme økonomien i den enkelte kommune, og føre til reduserte kommunale tilbud. Hva har vi oppnådd da, 13 arbeidsplasser borte, reduserte kommunale tjenester og en risiko for at det vil bli enda vanskeligere å få til ny etablering i distriktene.

Storsamfunnet må ta ansvar for denne kostnaden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags